Forests For All Forever mærket

Forest For All ForeverVaremærkerne "Forests For All Forever" er FSC-mærker, der kan bruges i markedsføring af FSC-certificerede produkter og på produkter/produktemballager.

De er en del af det Marketing Toolkit, som FSC-certificerede virksomheder og NCH-varemærkelicenshavere gratis har adgang til og kan bruge. Udover Forests For All Forever indeholder FSC's Marketing Toolkit en lang række markedsføringsmaterialer og -elementer. Se de øvrige materialer her.

Læs mere om brugen af de to "Forests For All Forever"-varemærker nedenfor.


Sådan får du adgang til mærkerne

Forests For All Forever-mærkerne og de tilhørende materialer (annoncer, dyr osv.) kan frit downloades på www.marketingtoolkit.fsc.org.

Det eneste, det kræver, er, at I som certificeret virksomhed eller licenshaver godkender retningslinjerne online. Brugernavn og adgangskode er de samme, som når du logger ind på FSC's Trademark Portal og henter de almindelige FSC-logoer. Husk, at I altid skal have godkendt varemærkebrug hos jeres certificeringsorgan, gruppeadministrator eller interne varemærkekontrollør (certificerede virksomheder) eller FSC Danmark (licenshavere).


To variationer af "Forests For All Forever"-varemærket

Der findes to forskellige "Forests For All Forever"-varemærker:

 • Det fulde "Forests For All Forever"-varemærke (herefter kaldes det det fulde varemærke), som indeholder silhuetter af mennesker og dyr.
 • Logo-og-tekst-varemærket.

Begge kan bruges i FSC-relateret markedsføring og kommunikation samt på produkter / produkters emballage, men de kan ikke erstatte FSC's on-product mærke.

Herunder finder du alt, hvad du skal vide om varemærkerne. For eksempel hvornår du skal bruge dem, og hvad der adskiller dem.

Før du downloader varemærkerne, bør du læse informationerne på denne side for at undgå forkert brug af varemærkerne.

Det fulde "Forests For All Forever"-varemærke

Fulde varemærkeDet fulde varemærke repræsenterer dyr fra hele verden og mennesker, som står sammen for at fejre skoven.

Forest stewardship councilDet fulde varemærke findes også med "Forest Stewardship Council®". I de fleste tilfælde er FSC ikke skrevet helt ud i varemærket. Men i tilfælde, hvor det er påkrævet, kan du bruge dette varemærke.

Sprog
Varemærket findes også på spansk, fransk, tysk, portugisisk og russisk. Varemærket med "Forest Stewardship Council®" er dog kun tilgængelig på engelsk.

Farvevariationer
Varemærket findes i forskellige farvevariationer. Det findes i:

 • a) Mørk og lysegrøn
 • b) Hvid og lysegrøn
 • c) Hvid og mørkegrin
 • d) Hvid
 • e) Sort
 • f) Mørkegrøn

Sådan bruges varemærket
Ethvert ledsagende billede med det fulde varemærke bør altid være fotografisk.

Billedet kan udelukkende være af dyr, og det behøver derfor ikke også at indeholde mennesker, da de indgår i det visuelle udtryk.

Hvis der allerede er en menneskelig tilstedeværelse gennem silhuetter, så bør du bruge logo-og-tekst-varemærket for at undgå en gentagelse af det menneskelige element.

Brug af varemærket i markedsføring (off-product)
Varemærket kan bruges i off product markedsføring af FSC-certificerede produkter. Når du bruger det fulde varemærke i for eksempel en kampagne, skal du:

 • Tilføje din egen licenskode.
 • Inkludere en reference til de(t) FSC-certificerede produkt(er), som det omhandler, og/eller inkludere udsagn om skove.

Et udsagn kunne for eksempel være: "Vores skove giver os mange ting såsom bøger, kleenex og møbler. FSC® tager sig af skovene og de mennesker og dyr, som bor der. Så du kan købe produkter fra skoven og samtidig holde skovene fulde af liv" eller "Når du køber dette produkt, er du med til at passe på verdens skove".

Du kan finde mere inspiration til udsagn om FSC på marketingtoolkit.fsc.org (Guidelines > Messaging eller Campaign Materials > Inspiration), på vores hjemmeside eller ved at kontakte FSC Danmark. Se et eksempel på en simpel opstilling af "Forests For All Forever"-varemærket her.

On-product brug af varemærket
Det fulde varemærke kan bruges på produkter eller produkters emballage som supplement til FSC's on product logo. Et produkt eller et produkts emballage kan med andre ord aldrig mærkes med "Forests For All Forever"-varemærket alene, og i tilfælde af dobbeltmærkning skal on product logoet altid være synligt for køberen.

Logo-og-tekst-varemærket

LogoI dette varemærke er teksten "Forests For All Forever" det mest fremtrædende på baggrund af det manglende visuelle element.

Forest stewardship councilLogo-og-tekst-varemærket findes også med "Forest Stewardship Council®". I de fleste tilfælde er FSC ikke skrevet helt ud i varemærket. Men i tilfælde, hvor det er påkrævet, kan du bruge dette varemærke.

Sprog
Varemærket findes også på spansk, fransk, tysk, portugisisk og russisk. Varemærket med "Forest Stewardship Council" er dog kun tilgængelig på engelsk.

Farvevariationer
Varemærket findes i forskellige farvevariationer. Det findes i:

 • a) Mørk og lysegrøn
 • b) Hvid og lysegrøn
 • c) Hvid og mørkegrin
 • d) Hvid
 • e) Sort
 • f) Mørkegrøn
 • Sådan bruges varemærket
  Ethvert ledsagende billede til logo-og-tekst-varemærket bør altid være silhuetter. Billedet skal indeholde både silhuetter af dyr og mennesker.

  Brug af varemærket i markedsføring (off product)
  Varemærket kan bruges i markedsføring af FSC-certificerede produkter. Når du bruger varemærket i for eksempel en kampagne, skal du inkludere:

  • En reference til de(t) FSC-certificerede produkt(er), som det omhandler, og/eller inkludere udsagn om skove.
  • Din egen licenskode.

  Et udsagn kunne for eksempel være: "Vores skove giver os mange ting såsom bøger, kleenex og møbler. FSC® tager sig af skovene og de mennesker og dyr, som bor der. Så du kan købe produkter fra skoven og samtidig holde skovene fulde af liv" eller "Når du køber dette produkt, er du med til at passe på verdens skove".

  Du kan finde mere inspiration til udsagn om FSC på marketingtoolkit.fsc.org (Guidelines > Messaging eller Campaign Materials > Inspiration), på vores hjemmeside eller ved at kontakte FSC Danmark. Se et eksempel på en simpel opstilling af "Forests For All Forever"-varemærket her.

  On-product brug af varemærket
  Logo-og-tekst-varemærket kan bruges på produkter eller produkters emballage som supplement til FSC's on product logo. Et produkt eller et produkts emballage kan med andre ord aldrig mærkes med "Forests For All Forever"-varemærket alene, og i tilfælde af dobbeltmærkning skal on product logoet altid være synligt for køberen.

  Eksklusionszone

  Ekslusionszone
  Ekslusionszone1

  En eksklusionszone er rammen omkring varemærket, der altid skal forblive klar. Som med vores logo og on-product-varemærke skal rammen omkring varemærket minimum være lig med højden af bogstavet F. Det gælder for begge varemærker.

  Minimumstørrelse

  Vi elsker vores varemærker og ønsker, at alle skal være i stand til at se dem klart.

  Det fulde "Forests For All Forever"-mærke skal være minimum 10 mm højt og logo-og-tekst-mærket minimum 6 mm højt.

  Varemærkesymbol og licenskode

  Når "Forests For All Forever"-mærkerne bruges på produkter eller materialer, der distribueres i et land, hvor varemærkerne er registrerede, skal varemærkesymbolet ® (R) fremgå i øverste højre hjørne. I lande, hvor varemærkerne endnu ikke er registrerede, anbefales det, at symbolet TM bruges.

  Du kan finde FSC's officielle landeliste over registrerede varemærker på trademarkportal.fsc.org (Resource Center) og marketingtoolkit.fsc.org. Listen hedder "Trademark Registration List".

  Husk også at tilføje jeres FSC-licenskode, når I bruger "Forests For All Forever"-mærkerne.

  © Forest Stewardship Council® · FSC® F000208