Sådan kan du bruge FSC's varemærker i specifikke materialer og medier

FSC's varemærker kan bruges i alle former for kommunikations- og markedsføringsmaterialerPå denne side kan du se eksempler på, hvordan din virksomhed kan bruge FSC's varemærker i de mest gængse kommunikations- og markedsføringsmaterialer og -medier. Siden vil løbende blive opdateret med flere eksempler. Tekst i kursiv refererer til varemærkestandarden. I nogle tilfælde refererer tekst i kursiv til andre officielle FSC-dokumenter, og i så fald linkes der til det specifikke dokument.


Visitkort

FSC-logoet og "Forests For All Forever"-mærkerne må ikke bruges som promovering på visitkort. Hvis I vil skrive noget om FSC på jeres visitkort, så kan I eksempelvis skrive "Vi er FSC®-certificerede (FSC® C######)" eller "Vi sælger FSC®-certificerede produkter (FSC® C######)”. Her skal I altså bare huske at angive jeres licenskode og det rette varemærkesymbol.

Hvis I gerne vil have et FSC-logo på jeres visitkort, så skal I bede et FSC-certificeret trykkeri om at producere visitkortene på FSC-certificeret papir og mærke dem med trykkeriets FSC on product logo.

FSC-STD-50-001 V2 (7.3)


Reklameartikler

Hvis I vil bruge FSC's varemærker på reklameartikler, der ikke sælges, så kan I nøjes med at påføre FSC-logoet (stand-alone-versionen) og din virksomheds licenskode. Det kan eksempelvis være på kopper, blyanter, t-shirts, caps, bannere og firmabiler.

Reklameartikler lavet helt eller delvist af træ (fx blyanter eller hukommelsesstik), skal leve op til FSC's mærkningskrav (FSC-STD-40-004, afsnit 11), men det er frivilligt, om de mærkes med FSC's on product logo.

FSC-STD-50-001 V2 (6.3 og 6.4)


Messematerialer

Hvis din virksomhed vil bruge FSC's varemærker i reklamefremstød på messer, så skal I:

 • Tydeligt markere, hvilke produkter der er FSC-certificerede, ELLER
 • Tilføje en sætning som "Spørg efter vores FSC®-certificerede produkter" eller lignende et synligt sted, hvis I ikke udstiller FSC-certificerede produkter

Ovenstående gælder ikke ved generel tekst om jeres FSC-certificering.

FSC-STD-50-001 V2 (6.5)


Fakturaer- og følgesedler

Hvis din virksomhed gerne vil bruge FSC's off product mærke på jeres skabeloner til fakturaer og følgesedler eller lignende dokumenter, så skal I:

 • Påføre et off product mærke (det almindelig off product mærke (promotional panel) eller Forests For All Forever-mærket med de obligatoriske elementer (følg anvisningerne her)

Bruger I skabelonerne til både FSC- og ikke-FSC-certificerede produkter, så skal følgende sætning eller lignende tilføjes på skabelonerne:

"Kun produkter, der er således angivet på dette dokument, er FSC®-certificerede".

FSC-STD-50-001 V2 (6.2)


Sociale medier

Hvis I vil lave et opslag på sociale medier og blot skrive "Forest Stewardship Council" eller "FSC" uden at angive et varemærkesymbol (TM eller ®) efter varemærkerne og jeres FSC-licenskode, som normalt er et krav, så er det tilladt. Dog skal der i jeres opslag eller profiltekst på det specifikke sociale medie være en reference til jeres hjemmeside, hvor off product-mærkets obligatoriske elementer skal fremgå.

(INT-STD-50-001_22 og INT-STD-50-001_23).


Pressemeddelelser, CSR-rapporter eller lignende

Hvis ikke I ønsker at bruge FSC-logoet eller "Forests For All Forever"-mærkerne i eksempelvis en pressemeddelelse eller en CSR-rapport, hvor I skriver om FSC / jeres FSC-certificering, men blot vil bruge varemærkerne "FSC®" eller "Forest Stewardship Council®", så husk følgende:

 • Jeres licenskode skal fremgå af pressemeddelelsen / CSR-rapporten minimum ét sted
 • Distribueres pressemeddelelsen eller CSR-rapporten i et land, hvor varemærkerne er registrerede, skal varemærkesymbolet ® (R) fremgå i øverste højre hjørne efter varemærket første gang varemærkerne anvendes eller det mest fremtrædende sted. Én gang per pressemeddelelse / CSR-rapport er nok. I lande, hvor FSC's varemærker endnu ikke er registreret, anbefales det, at I bruger symbolet TM. Hvis pressemeddelelsen eller CSR-rapporten skal distribueres i flere lande, hvor nogle er registrerede med ® og andre med TM, så skal du også bruge TM-symbolet. Det gælder også, hvis det ikke vides, hvor pressemeddelelsen eller CSR-rapporten skal distribueres, på det tidspunkt hvor varemærkerne bruges, eller hvis de distribueres globalt. Læs mere om varemærkesymboler her.

FSC-STD-50-001 V2 (1.4, 5.5)


Hjemmesider, webshops, kataloger og lignende

Hvis I vil bruge FSC's varemærker på jeres hjemmeside, i en webshop, i et katalog eller lignende, så er der flere muligheder. Den mest gængse måde at gøre det på er:

SIDE MED BASISINFORMATION OM FSC

 • Placer det fulde off product mærke eller Forests For All Forever-mærke med de obligatoriske elementer på en relevant side og overhold de grafiske regler (se "Grafiske regler"). For en hjemmeside eller webshop kan det være på en side om CSR, Bæredygtighed, Miljø eller lignende, hvor det er mest logisk, at man vil søge viden om FSC. I et katalog eller brochure kan det være den første side, hvor man bruger FSC-varemærkerne og fortæller om FSC. Her placerer I off product eller Forests For All Forever-mærket med de obligatoriske elementer samt en kort beskrivelse af FSC , og hvordan I er engageret i FSC (sælger FSC-certificerede produkter osv.) (hvis der er plads). De obligatoriske elementer kan du se her (Under "Elementer i det almindelige off-product mærke" / "Elementer i Forests For All Forever-mærket"). Elementerne kan præsenteres på alternativ vis (skrives ud i teksten), men de fleste vælger at bruge de færdige mærker, som kan downloades online (se "Adgang til jeres FSC-logoer" her).
 • Indsæt det korrekte varemærkesymbol (TM eller ®) første gang eller det mest fremtrædende sted, hvor I skriver "Forest Stewardship Council" og "FSC" (øverste højre hjørne efter varemærkerne) på siden. Se hvilket symbol I skal bruge her (under "Varemærkesymbol).
 • Tilføj teksten "Kig efter vores FSC-certificerede produkter" eller lignende efter eller tæt på off product eller Forests For All Forever-mærket med de obligatoriske elementer på siden. Hvis hjemmesiden, webshoppen, kataloget eller lignende både indeholder FSC- og ikke-FSC-certificerede produkter, er dette et krav og ellers frivilligt. Disclaimerteksten skal understrege, at kun produkter med et FSC-varemærke på hjemmesiden, i webshoppen, kataloget eller lignende er FSC-certificeret. Hvis alle produkterne er FSC-certificerede, så kan I med fordel oplyse dette.

FSC-MARKØR PÅ PRODUKTSIDER

 • Med basisinformationerne et centralt sted på hjemmesiden, webshoppen, kataloget eller lignende kan I nøjes med at indsætte det simple FSC-logo (stand-alone logoet) og/eller "Forests For All Forever"-mærket (uden øvrige elementer) som "FSC-markør" ved de FSC-certificerede produkter på siden / i materialet. Bemærk: I webshops accepteres det, at man indsætter logoet eller Forests For All Forever-mærket i billedslideren. Husk, at overholde de grafiske regler (se "Grafiske regler").
 • Alternativt kan I bruge det fulde navn "Forest Stewardship Council" eller forkortelsen "FSC" ("FSC" ses eksempelvis anvendt ved produkter i webshops eller andre materialer, hvor der ikke er plads til logoerne).
 • Bemærk: Hvis nogle af eller alle de FSC-certificerede produkter kun er tilgængelig på forespørgsel, så skal dette fremgå tydeligt. Det er ikke tilladt at bruge FSC-varemærket "FSC" eller de øvrige FSC-varemærker som en del af et produktnavn eller brand. Det er derfor ikke tilladt at skrive "FSC-stol". Skriv i stedet for "Stol, FSC-certificeret" eller lignende.
 • Bemærk: Nogle vælger også, hvis der er plads, at bruge det fulde off product-mærke eller Forests For All Forever-mærket med alle obligatoriske elementer ved alle FSC-certificerede produkter.

FSC-STD-50-001 V2 (5.4, 6.1, 10.1 h))


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208