Off-product mærkning

Farveeksempler på off-product mærker (© FSC Danmark)© FSC DanmarkOff-product mærker er FSC-mærker, der kan bruges i markedsføring og kommunikation af en virksomheds FSC-status og FSC-certificerede produkter.

Læs mere om brugen af off-product mærker nedenfor.


Hvad er off-product mærkning?

I FSC skelnes der mellem on-product mærkning og off-product mærkning for FSC-certificerede virksomheder. Off-product mærker er mærker, som bruges i forbindelse med markedsføring og kommunikation - eksempelvis i brochurer, på hjemmesider og i pressemeddelelser. Brug af off-product mærker skal altid godkendes før offentliggørelse / produktion af materialer. Se mere under "Godkendelse af varemærkebrug" her.


Er din virksomhed ikke FSC-certificeret?
Hvis din virksomhed gerne vil bruge FSC's varemærker i markedsføring af FSC-certificerede og -mærkede produkter til slutbrugere eller for at vise, at I anvender FSC-certificerede og -mærkede produkter internt i virksomheden, kan I måske nøjes med en varemærkelicens. Læs mere her. Vær opmærksom på, at der gælder et andet regelsæt for virksomheder med en varemærkelicens.

Sådan kan du bruge FSC's off product mærker og varemærker

Som FSC-certificeret virksomhed kan du bruge FSC’s varemærker "off product" til at profilere din virksomhed eller markedsføre jeres certificerede produkter.

FSC-certificerede virksomheder kan:

  • anvende FSC’s almindelige off-product mærker på din virksomheds hjemmeside, brevpapir, e-mailsignatur, annoncer, brochurer, prislister, standardfakturaer og -følgesedler, produktkataloger, sociale medier, bannere, messematerialer, reklameartikler og meget mere.
  • vælge mellem forskellige mærkedesigns (farvekombination, liggende/stående format, sprog, størrelse osv.)
  • tilføje yderligere ”stand-alone” FSC-logoer eller Forests For All Forever-mærker eller anvende Forests For All Forever-mærket alene

Se, hvordan du kan bruge FSC's varemærker i specifikke materialer og medier her.

Elementer i det almindelige off-product mærke

Hvis du gerne vil bruge det almindelige off product FSC-mærke (promotional panel) i jeres markedsføring og kommunikation, skal du sørge for, at følgende elementer fremgår (det sker helt automatisk, når du downloader FSC-mærker på trademarkportal.fsc.org).

Off product mærke Elementer

- FSC-logo og varemærkesymbol*

- Webadresse

- FSC-licenskode*

- Tekst om FSC

*Obligatorisk element

Elementer i "Forests For All Forever"-mærket

Du kan bruge "Forests For All Forever"(FFAF)-mærket i stedet for det almindelige off product mærke. FFAF-mærket kan hentes på marketingtoolkit.fsc.org, og du kan læse mere om det her. Sørg for, at følgende elementer fremgår.

Forests For All Forever-mærket Elementer

- FSC-mærke*

- Tekst om FSC*

- FSC-licenskode*

- FSC's hjemmesideadresse

*Obligatorisk element

Grafiske regler

Der er en række krav til off-product mærkning, som altid skal overholdes. FSC Danmark har udarbejdet en guide, som gennemgår de forskellige krav til off-product mærkning og brug af FSC's andre varemærker i kommunikation og markedsføring. Du kan også kigge i varemærkestandarden side 11-17. Guiden og standarden kan downloades i menuen øverst til højre. Kontakt gerne FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til vores varemærkeregler.

Bemærk: Når du downloader de færdige FSC off product-mærker (promotional panels) fra varemærkeportalen, så er du sikker på, at alle mærkeelementerne er med. Hvis du samtidig sikrer, at du overholder minimumsstørrelsen på FSC-logoet i mærket, som er 6 mm (højde) (10 mm anbefales), og at der er en eksklusionszone rundt om mærket svarende til FSC-forkortelsens højde i logoet inde i mærket, så har du overholdt de mest basale krav til off product-mærkning.

Bemærk: Når du bruger et "Forests For All Forever"-mærke i stedet for det almindelig off product mærke (promotional panel) og sikrer, at de obligatoriske elementer indgår i opsætningen, at du overholder minimumsstørrelsen (højde på 10 mm for det fulde "Forests For All Forever"-mærke og 6 mm for logo med tekst-versionen), og at der er en eksklusionszone rundt om mærket svarende til FSC-forkortelsens højde i logoet, så har du overholdt de mest basale krav til "Forests For All Forever" off product-mærkning.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208