Sådan bliver du certificeret

FSC-træ (© Elie Hakizumwami)© Elie HakizumwamiNedenfor kan du få et overblik over, hvordan en Chain of Custody (CoC) certificeringsproces typisk ser ud.


Certificeringsprocessen 

Fra din virksomhed beslutter sig for at blive FSC CoC-certificeret ser forløbet efterfølgende typisk sådan ud:

1. Kontakt et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator (gruppecertificering)
Et certificeringsorgan er en uvildig organisation, som fortager certificeringer. Certificeringsorganet vil informere om, hvilken standard din virksomhed skal leve op til og give et pris- og tidsestimat. En gruppeadministrator har en FSC-gruppecertificering, som kontrolleres af et certificeringsorgan, og som mindre virksomheder kan optages i og dermed blive certificeret gennem. Gruppeadministratoren vil ligesom certificeringsorganet informere om pris, standarder og tidsperspektiv. Du kan finde en liste over certificeringsorganer her og en liste over gruppeadministratorer her. Bemærk: Gruppecertificering er kun for virksomheder, der højst har 15 ansatte (svarende til fuldtid).

2. Vælg et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator
Når du har besluttet, hvilket certificeringsorgan eller hvilken gruppeadministrator, der skal foretage certificeringen, underskrives en kontrakt.

3. Udarbejd og implementer en CoC-procedure
Med udgangspunkt i den gældende CoC-standard skal din virksomhed udarbejde en skriftlig procedure, som beskriver, hvordan din virksomhed overholder FSC’s CoC-krav. Efterfølgende skal proceduren implementeres i din virksomhed gennem oplæring af ansatte, evt. tilretning af eksisterende arbejdsgange og systemer samt andre tiltag. Certificeringsorganet må ikke hjælpe med at udforme proceduren, hvorimod en gruppeadministrator gerne må hjælpe en virksomhed med dette. Du kan få hjælp til at udvikle procedurer hos FSC Danmark (og det er gratis for medlemmer af FSC Danmark). Læs mere om medlemskab her. Du kan også kontakte en konsulent - findes kontaktinfo her. Du kan også finde relevant vejledning og informationsmaterialer her.

4. Evaluering
Certificeringsorganet/gruppeadministratoren besøger din virksomhed og foretager en evaluering for at vurdere, om din virksomhed lever op til FSC’s CoC-krav på baggrund af gennemgang af procedurer og interviews med relevante medarbejdere.

5. Evalueringsrapport
Certificeringsorganet / gruppeadministratoren udarbejder en rapport, som er baseret på evalueringen. Med udgangspunkt i denne afgøres det, om virksomheden kan blive FSC-certificeret.

6. Certificering
Hvis beslutningen er positiv, modtager virksomheden et FSC-certifikat. Hvis evalueringen viste, at virksomheden endnu ikke lever op til kravene i CoC-standarden, kan virksomheden få foretaget flere evalueringer (som ikke nødvendigvis kræver et besøg i virksomheden, hvis der er tale om mindre mangler) efter at have imødekommet de mangler, der blev påpeget i rapporten.

Certificeringsorganet/gruppeadministratoren vil foretage en årlig revision. En FSC-certificering er gyldig i fem år og derefter vil virksomheden skulle certificeres på ny (hovedrevision).

Det er til enhver tid virksomhedens eget ansvar at overholde gældende FSC-regler. Misbrug af FSC's varemærker eller misvedligeholdelse af certificeringskontrakten kan medføre suspension af CoC-certifikat og erstatningskrav.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208