Sådan bliver du certificeret

FSC-træ (© Elie Hakizumwami)© Elie HakizumwamiNedenfor kan du få et overblik over, hvordan en Chain of Custody (CoC) certificeringsproces typisk ser ud.


Certificeringsprocessen 

Fra din virksomhed beslutter sig for at blive FSC CoC-certificeret ser forløbet efterfølgende typisk sådan ud:

1. Kontakt et eller flere certificeringsfirmaer
Et certificeringsfirma er en uvildig organisation, som fortager certificeringer. Certificeringsfirmaet vil informere om, hvilken standard din virksomhed skal leve op til og give et pris- og tidsestimat. Du kan finde en liste over certificeringsfirmaer her.

2. Vælg et certificeringsfirma
Når du har besluttet, hvilket certificeringsfirma, der skal foretage certificeringen, underskrives en kontrakt.

3. Udarbejd en procedure
Med udgangspunkt i den gældende CoC-standard udarbejdes en skriftlig procedure, som beskriver, hvordan din virksomhed overholder FSC’s CoC-krav. Certificeringsfirmaet må ikke hjælpe med at udforme proceduren, men FSC Danmark hjælper gerne, og det er gratis for medlemmer af FSC Danmark. Læs mere om medlemskab her.

4. Evaluering
Certificeringsfirmaet besøger din virksomhed og foretager en evaluering for at vurdere, om din virksomhed lever op til FSC’s CoC-krav på baggrund af gennemgang af procedurer og interviews med relevante medarbejdere. 

5. Evalueringsrapport
Certificeringsfirmaet udarbejder en rapport, som er baseret på evalueringen. Med udgangspunkt i denne afgør certificeringsfirmaet, om virksomheden kan blive FSC-certificeret.

6. Certificering
Hvis beslutningen er positiv, modtager virksomheden et FSC-certifikat. Hvis evalueringen viste, at virksomheden endnu ikke lever op til kravene i CoC-standarden, kan virksomheden få foretaget flere evalueringer (som ikke nødvendigvis kræver et besøg i virksomheden, hvis der er tale om mindre mangler) efter at have imødekommet de mangler, der blev påpeget i rapporten.

Certificeringsfirmaet vil foretage en årlig revision. En FSC-certificering er gyldig i fem år og derefter vil virksomheden skulle certificeres på ny (hovedrevision).

Kontakt FSC Danmark for hjælp til udarbejdelse af proceduren.

Det er til enhver tid virksomhedens eget ansvar at overholde gældende FSC-regler. Misbrug af FSC's varemærker eller misvedligeholdelse af certificeringskontrakten kan medføre suspension af CoC-certifikat og erstatningskrav.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208