Controlled Wood i FSC MIX

FSC-certificeret bon (© FSC Danmark)© FSC DanmarkFSC Controlled Wood bruges i forbindelse med FSC MIX-produkter, hvor det er tilladt at blande en mængde FSC Controlled Wood-certificeret træ sammen med FSC-certificeret træ.

Læs mere herunder.


Hvad er FSC Controlled Wood?

FSC Controlled Wood bruges i forbindelse med FSC MIX-produkter, hvor det er tilladt at blande en mængde FSC Controlled Wood-certificeret træ sammen med FSC-certificeret træ. Formålet med FSC Controlled Wood er at sikre, at det ikke-FSC-certificerede træ i produktet ikke stammer fra kontroversielle kilder.

Virksomheder, som mærker deres produkter som FSC MIX, skal derfor kunne dokumentere, at det ikke-FSC-certificerede træ ikke stammer fra skovbrug, hvor der er problemer med:

  • Illegal hugst
  • Overholdelse af traditionelle rettigheder og borgerrettigheder
  • Skove af høje bevaringsværdier trues af skovdriften
  • Omlægning af skov til plantage eller anden drift
  • Brug af genmodificerede træer

Hvem skal bruge FSC Controlled Wood?
Hvis din virksomhed blander ikke-FSC-certificeret træ med FSC-certificeret træ og sælger produkterne som FSC MIX, skal du bruge FSC-standarden for FSC Controlled Wood. Din virksomhed skal også bruge standarden for Controlled Wood, hvis den sælger FSC Controlled Wood til CoC-certificerede virksomheder.

Download Controlled Wood-standarden i menuen til højre.

Er træet FSC Controlled Wood?
Hvis din virksomhed er FSC-certificeret kan du undersøge, om jeres ikke-FSC-certificerede træ lever op til standarden for FSC Controlled Wood på tre forskellige måder:

  • Ved at købe træ fra skov, der er Controlled Wood-certificeret efter standarden FSC-STD-30-010. I dette tilfælde kan du anskaffe jer leverandørens Controlled Wood-certifikat og kontrollere dets gyldighed på www.fsc-info.org.
  • Ved at købe FSC Controlled Wood fra FSC-certificerede leverandører med et gyldigt CoC-certifikat og certificeringskode til Controlled Wood. I dette tilfælde kan du anskaffe jer leverandørens CoC-certifikat og herefter kontrollere certifikatets gyldighed og godkendelse i forhold til Controlled Wood-kravene på www.fsc-info.org.
  • Ved internt at foretage egenkontrol af oprindelsen af virksomhedens træ, som skal følge FSC-standarden Company Evaluation of FSC Controlled Wood. Denne egenkontrol skal godkendes af virksomhedens certificeringsfirma, hvorefter du vil modtage en registreringskode. For at kunne bruge denne løsning skal virksomheden kunne spore træet hele vejen tilbage til skoven. I dette tilfælde skal din virksomhed leve op til standarden FSC-STD-40-005 og igangsætte et kontrolprogram. Download guiden til kontrolprogrammet til Controlled Wood i menuen til højre. Certificeringsfirmaet NEPCon har i samarbejde med FSC International udviklet en hjemmeside, som skal gøre det nemmere for dig at risikovurdere det område, virksomhedens træ kommer fra. Gå til hjemmesiden.

Salg af FSC Controlled Wood
FSC Controlled Wood kan kun handles under Controlled Wood-betegnelsen imellem FSC-certificerede virksomheder og aldrig til slutbrugeren.

Virksomheder, der handler med FSC Controlled Wood, må kun bruge udtrykket ”FSC Controlled Wood” i virksomhedens B2B-kommunikation (dvs. på fakturaer samt leverings- og fragtdokumentation).

Det er ikke tilladt at bruge udtrykket ”FSC Controlled Wood” i kommercielt øjemed og mærke produkter, der består af FSC Controlled Wood, som FSC Controlled Wood.

Styrkelse af FSC's Controlled Wood-system

For tre år siden besluttede FSC’s internationale generalforsamling at styrke FSC’s Controlled Wood-system. Det betyder, at FSC International i samarbejde med interessenter fra hele verden er i gang med at revidere og forbedre Controlled Wood-standarderne.

Det indebærer blandt andet en udfasning af virksomheders egne Controlled Wood-risikovurderinger, som skal erstattes af nationale FSC-risikovurderinger. Disse udvikles af forskellige FSC-interessenter med økonomiske, sociale og miljømæssige interesser og inkluderer offentlig høring. Oprindeligt var udfasningsdatoen sat til 31. december 2014, men denne er nu udsat til 31. december 2015 efter vigtig feedback fra interessenter.

Den 20. oktober blev den Danske Nationale Risikovurdering godkendt, læs mere her.

Læs mere om styrkelsen af FSC's Controlled Wood-system her.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208