FSC Controlled Wood

FSC-certificeret bon (© FSC Danmark)© FSC DanmarkPå denne side kan du finde informationer om FSC Controlled Wood. FSC Controlled Wood anvendes af FSC-certificerede virksomheder, der bruger ikke-FSC-certificeret træ i forbindelse med salg og produktion.

Læs mere herunder.


Hvad er FSC Controlled Wood?

FSC Controlled Wood anvendes af virksomheder, der bruger ikke-FSC-certificeret træ i FSC Mix-produkter under bestemte forudsætninger. FSC Controlled Wood anvendes også af virksomheder, der sælger ikke-FSC-certificeret træ videre som FSC Controlled Wood til andre FSC-certificerede virksomheder.

Formålet med FSC Controlled Wood er at sikre, at det ikke-FSC-certificerede træ ikke stammer fra kontroversielle kilder, hvor der er problemer med:

  • Illegal hugst
  • Overholdelse af traditionelle rettigheder og borgerrettigheder
  • Skove af høje bevaringsværdier trues af skovdriften
  • Omlægning af skov til plantage eller anden drift
  • Brug af genmodificerede træer

Er træet FSC Controlled Wood?
Har du mulighed for at købe træ, som allerede har FSC Controlled Wood-status, så er det den letteste løsning (punkt 1 og 2 nedenfor). Hvis ikke du har den mulighed, skal din virksomhed etablere et due diligence-system med henblik på at evaluere og minimere risici forbundet med træet i overensstemmelse med standarden for FSC Controlled Wood (punkt 3 nedenfor). Der er med andre ord tre måder at købe eller klassificere ikke-FSC-certificeret træ som FSC Controlled Wood:

  • Du kan købe træ fra en skovejendom, der er Controlled Wood-certificeret og dermed har et Controlled Wood-certifikat, der indeholder en Controlled Wood(CW)-certificeringskode (CW/FM) og -claim. Tjek skovejendommens Controlled Wood-informationer og certifikatets gyldighed på www.fsc-info.org. Når du modtager en faktura og en følgeseddel, vil skovejendommens CW-kode og -claim fremgå af dokumenterne.
  • Du kan købe FSC Controlled Wood-træ fra FSC-certificerede leverandører med et gyldigt CoC-certifikat, der indeholder en Controlled Wood-certificeringskode (CW) og -claim. Tjek leverandørens Controlled Wood-informationer og certifikatets gyldighed på www.fsc-info.org. Når du modtager en faktura og en følgeseddel, vil leverandørens CW-kode og -claim fremgå af dokumenterne.
  • Er træet ikke FSC-certificeret (FSC 100%, FSC Mix xx% / Credit, FSC Recycled Mix xx% / Credit) eller FSC Controlled Wood-certificeret, så skal din virksomhed følge og certificeres efter standarden for FSC Controlled Wood (FSC-STD-40-005 V3.1). Standarden kræver, at din virksomhed etablerer et due diligence-system med henblik på at anvende risikovurderinger til at evaluere og minimere risici forbundet med træ, der ikke er indkøbt med et FSC-claim. Er risikoen for sammenblanding eller risikoen relateret til træets oprindelse "specificeret" eller "uspecificeret", skal virksomheden etablere såkaldte "Control Measures" (kontrolforanstaltninger) for at minimere risiciene. Download Controlled Wood-standarden i menuen til højre.

Salg af FSC Controlled Wood
FSC Controlled Wood kan kun handles under Controlled Wood-betegnelsen imellem FSC-certificerede virksomheder. Ønsker du at videresælge træ som FSC Controlled, så skal du certificeres til dette. Kontakt dit certificeringsorgan for mere information eller kig i FSC Controlled Wood-standarden.

Virksomheder må kun sælge produkter med “FSC Controlled Wood”-claimet i salgs- og leveringsdokumenterne, hvis produkterne er ubehandlede eller halvfabrikata, og kunden er FSC-certificeret.

Det er ikke tilladt at mærke produkter som FSC Controlled Wood.

Risikovurderinger

Der er lavet en ny Central Risikovurdering for Controlled Wood i Danmark, som kan downloades i boksen til højre. Du kan læse mere om risikovurderingen her.

Find øvrige nationale risikovurderinger her (vælg CW i drop down-menuen ved "Type").

Download en oversigt over, hvornår de forskellige risikovurderinger forventes færdiggjort her.

Download en oversigt over alle offentliggjorte og ikke-offentliggjorte risikovurderinger her.

Du kan se en oversigt over, hvad du skal gøre, hvis du vil købe ikke-FSC-certificeret træ og sælge det videre / bruge det som FSC Controlled Wood på side 35 i FSC-STD-40-005 V3.1, som du kan downloade i højre side. Det vil sige, hvilken risikovurdering du skal følge, og hvad du skal gøre, hvis der ikke er lavet en risikovurdering fra det land, du køber træ fra.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208