FSC Controlled Wood

FSC-certificeret bon (© FSC Danmark)© FSC DanmarkPå denne side kan du finde informationer om FSC Controlled Wood. FSC Controlled Wood anvendes af FSC-certificerede virksomheder, der bruger ikke-FSC-certificeret træ i forbindelse med salg og produktion.

Læs mere herunder.


Hvad er FSC Controlled Wood?

FSC Controlled Wood anvendes af virksomheder, der bruger ikke-FSC-certificeret træ i FSC Mix-produkter under bestemte forudsætninger. FSC Controlled Wood anvendes også af virksomheder, der sælger ikke-FSC-certificeret træ videre som FSC Controlled Wood til andre FSC-certificerede virksomheder.

Formålet med FSC Controlled Wood er at sikre, at det ikke-FSC-certificerede træ ikke stammer fra kontroversielle kilder, hvor der er problemer med:

  • Illegal hugst
  • Overholdelse af traditionelle rettigheder og borgerrettigheder
  • Skove af høje bevaringsværdier trues af skovdriften
  • Omlægning af skov til plantage eller anden drift
  • Brug af genmodificerede træer

Er træet FSC Controlled Wood?
Har du mulighed for at købe træ, som allerede har FSC Controlled Wood-status, så er det den letteste løsning (punkt 1 og 2 nedenfor). Hvis ikke du har den mulighed, skal din virksomhed etablere et due diligence-system med henblik på at evaluere og minimere risici forbundet med træet i overensstemmelse med standarden for FSC Controlled Wood (punkt 3 nedenfor). Der er med andre ord tre måder at købe eller klassificere ikke-FSC-certificeret træ som FSC Controlled Wood:

  • Du kan købe træ fra en skovejendom, der er Controlled Wood-certificeret og dermed har et Controlled Wood-certifikat, der indeholder en Controlled Wood(CW)-certificeringskode (CW/FM) og -claim. Tjek skovejendommens Controlled Wood-informationer og certifikatets gyldighed på www.fsc-info.org. Når du modtager en faktura og en følgeseddel, vil skovejendommens CW-kode og -claim fremgå af dokumenterne.
  • Du kan købe FSC Controlled Wood-træ fra FSC-certificerede leverandører med et gyldigt CoC-certifikat, der indeholder en Controlled Wood-certificeringskode (CW) og -claim. Tjek leverandørens Controlled Wood-informationer og certifikatets gyldighed på www.fsc-info.org. Når du modtager en faktura og en følgeseddel, vil leverandørens CW-kode og -claim fremgå af dokumenterne.
  • Er træet ikke FSC-certificeret (FSC 100%, FSC Mix xx% / Credit, FSC Recycled Mix xx% / Credit) eller FSC Controlled Wood-certificeret, så skal din virksomhed følge og certificeres efter standarden for FSC Controlled Wood (FSC-STD-40-005 V3.1). Standarden kræver, at din virksomhed etablerer et due diligence-system med henblik på at anvende risikovurderinger til at evaluere og minimere risici forbundet med træ, der ikke er indkøbt med et FSC-claim. Er risikoen for sammenblanding eller risikoen relateret til træets oprindelse "specificeret" eller "uspecificeret", skal virksomheden etablere såkaldte "Control Measures" (kontrolforanstaltninger) for at minimere risiciene. Download Controlled Wood-standarden i menuen til højre.

Salg af FSC Controlled Wood
FSC Controlled Wood kan kun handles under Controlled Wood-betegnelsen imellem FSC-certificerede virksomheder. Ønsker du at videresælge træ som FSC Controlled, så skal du certificeres til dette. Kontakt dit certificeringsorgan for mere information eller kig i FSC Controlled Wood-standarden.

Virksomheder må kun sælge produkter med “FSC Controlled Wood”-claimet i salgs- og leveringsdokumenterne, hvis produkterne er ubehandlede eller halvfabrikata, og kunden er FSC-certificeret.

Det er ikke tilladt at mærke produkter som FSC Controlled Wood.

Risikovurderinger

Der er lavet en Central Risikovurdering for Controlled Wood i Danmark, som kan downloades i boksen til højre. Du kan læse mere om risikovurderingen her.

FSC har en online platform, der giver information om alle risikovurderinger, for at lette virksomheders arbejde med at gennemføre FSC Controlled Wood-risikovurderinger.
På platformen finder du resuméer af alle FSC-risikovurderinger og de kontrolforanstaltninger, som indgår i vurderingerne. På nuværende tidspunkt findes der 60 risikovurderinger, som skal anvendes, når virksomheder certificeres efter Controlled Wood-standarden (FSC-STD-40-005). Det vil sige, når virksomheder ønsker at klassificere træ fra ikke-FSC-certificerede skove som kontrolleret træ med henblik på videresalg af FSC Controlled Wood eller brug af træet i FSC Mix-produkter.

FSC har lavet en video, der viser, hvordan man bruger platformen, som du kan se her.

Du finder Controlled Wood-platformen her.

Du kan se en oversigt over, hvad du skal gøre, hvis du vil købe ikke-FSC-certificeret træ og sælge det videre / bruge det som FSC Controlled Wood på side 35 i FSC-STD-40-005 V3.1, som du kan downloade i højre side. Det vil sige, hvilken risikovurdering du skal følge, og hvad du skal gøre, hvis der ikke er lavet en risikovurdering fra det land, du køber træ fra.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208