Dokumenteret genbrug gennem FSC Recycled-certificering

Borde lavet af FSC Recycled havnetømmer – ©THORS-DESIGN


Hvorfor findes der et FSC Recycled-mærke?

FSC Recycled blev introduceret i FSC-systemet for at anerkende den vigtige rolle som genbrugspapir og -træ spiller i beskyttelsen af verdens skove. Modsat generelle anprisninger om ”genbrug”, som ikke er underlagt kontrol, giver FSC Recycled en sikkerhed for, at træet eller papiret i et produkt er blevet verificeret som værende reelt genbrug. Genbrugsmaterialer kan også bruges i FSC Mix-produkter, men kun produkter der indeholder 100% genbrugsmaterialer må mærkes som FSC Recycled.

Hvad betyder FSC Recycled-mærket? Er det oprindeligt fra en FSC-certificeret skov?
Træprodukter, som bærer FSC Recycled-mærket, er blevet verificeret af et tredjepartscertificeringsorgan som værende lavet af mindst 70% post-consumer materialer, eksempelvis træ eller træfibre, som kommer fra et produkt, der har været brugt til sit oprindelige formål af individer eller virksomheder. Den resterende del af træmaterialet skal verificeres som pre-consumer restprodukter. Papirprodukter kan indeholde en hvilken som helst balance mellem pre-consumer og post-consumer genbrugsmateriale så længe, at alle anvendte papirdele af produktet kan verificeres som værende genbrug. FSC Recycled-mærket sikrer ikke, at træet oprindeligt kommer fra en FSC-certificeret skov.

Er det bedre at vælge genbrugsprodukter eller nye produkter?
At genbruge papir- og træprodukter er ikke kun den bedste måde at få så meget som muligt ud af træet på (ved at forlænge træfibrenes livscyklus), men det hjælper også med at mindske mængden af restprodukter, der lander på lossepladsen. Brugen af FSC Recycled papir og træ kan hjælpe med at lette presset på efterspørgslen af nye produkter, og derved hjælpe med at passe på verdens skove. Der vil altid være en efterspørgsel efter nyt træ og papirmasse, eftersom efterspørgslen på træprodukter fortsat er høj, og livscyklussen for genbrugsfibre til brug i papirproduktion er begrænset. En FSC-certificering giver skoven økonomisk værdi og hjælper med at sikre dens fremtid og igennem ansvarlig skovdrift sikre fremtiden for skovens dyr, planter og mennesker. FSC anerkender både genbrugsprodukter og FSC-certificerede produkter af nye træfibres rolle i beskyttelsen af verdens skove.

Virksomhedscases

Læs om CBI Danmark, der sælger FSC Recycled-mærket papirisolering.

Læs om Thors-Design, som er certificeret til at sælge FSC Recycled-møbler lavet af gammelt havnetræ.

Læs om Velux Group, som har lavet et FSC Recycled-projekt med vinduer lavet af træ fra nedrevne bygninger ("Urban mining")

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208