Pris for CoC-certificering

FSC-certificeret blyant (© FSC Slovakia)© FSC SlovakiaPrisen for en FSC CoC-certificering afhænger af flere faktorer.

Læs mere herunder.


Hvad koster det at blive CoC-certificeret?

Prisen for at blive certificeret varierer fra virksomhed til virksomhed og afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse, produktion, om virksomheden er lagerførende m.m. Skønsmæssigt koster det mellem 10.000 og 25.000 kroner at blive CoC-certificeret, og prisen dækker certificeringsorganets omkostninger til at evaluere en virksomhed i forhold til FSC’s CoC-krav og på den baggrund udstede et certifickat. Da en virksomhed kontrolleres årligt, betales der de følgende år en afgift, der som regel er lavere end udgiften til at få udstedt et certifikat. FSC har ingen indflydelse på certificeringsprisen, som virksomheden betaler certificeringsorganet.

For virksomheder med færre end 15 ansatte kan der være besparelser og mindre administration ved at indgå i en gruppe CoC-certificering. Læs mere om gruppe CoC-certificering og find kontaktoplysninger på gruppeadministratorer her.

Der er en række virksomheder i Danmark, som udfører individuel og multisite certificering.

Gå til liste over certificeringsorganer her.
Læs mere om certificeringsprocessen her.

Certificeringsafgift

Udover prisen for selve certificeringen til et certificeringsorgan opkræver FSC International årligt en certificeringsafgift (Annual Administration Fee / AAF) for sporbarhedscertificering. Afgiften opkræves af certificeringsorganet på vegne af FSC og beregnes på baggrund af AAF-politikken. Beregningen laves med udgangspunkt i den certificerede virksomheds omsætning på skovbaserede produkter.

Hovedparten af FSC’s internationale indtægter stammer fra den årlige administrationsafgift, og den finansierer FSC’s aktiviteter på globalt plan. Den årlige afgift er dermed et fundamentalt bidrag til at sikre, at vi i fællesskab kan nå FSC’s mission – at sikre Forests For All Forever. FSC International bruger bl.a. afgiftsmidlerne til at vedligeholde og udvikle FSC-standarderne, udbrede certificering i skovene, igangsætte markedsføringsinitiativer, lave varemærkebeskyttelse, støtte de nationale FSC-kontorer, forbedre FSC-systemet, styrke FSC's integritet med videre.

FSC har i 2021 revideret afgiftsstrukturen for sporbarhedscertificering (FSC-POL-20-005 V3-0 EN) for at gøre den mere retfærdig på tværs af kloden og samtidig sikre FSC bedre finansiering til at investere i tiltag, der øger værdien og udbyttet af FSC-certificering på både sociale, miljømæssige og økonomiske parametre for alle, der er del af FSC-systemet. Læs mere om, hvorfor vi har ændret afgiftsstrukturen i næste sektion.

Hvis du gerne som certificeret virksomhed vil kende størrelsen på din nye afgift fra 1. juli 2022, hvor de nye afgifter træder i kraft, skal du kontakte dit certificeringsorgan eller din gruppeadministrator.

Læs mere om certificeringsafgiften i AAF-politikken, som du kan downloade herunder.

Læs mere om certificeringsafgiften på FSC Internationals hjemmeside.

Vil øge værdien og udbyttet af FSC

Øget investering sikrer større markedsværdi
En øget investering vil medvirke til at implementere FSC’s ambitiøse globale strategi for 2021-2026. Det estimeres, at den reviderede AAF-politik vil gøre det muligt for FSC at investere mere end 10 millioner USD over de næste tre til fem år. Den øgede investering vil accelerere udviklingen af værdikæder, gøre det muligt at implementere kritiske digitale løsninger, styrke integriteten af hele FSC-systemet yderligere samt gøre det muligt at øge involveringen af interessenter af alle slags.

Værdien af FSC’s brand er stigende og fører til øget efterspørgsel fra forbrugere, brands og forhandlere
Værdien af at have et FSC-logo på sine produkter er stigende og resulterer i stadigt flere muligheder for at vise sine kunder og forbrugere, at man som virksomhed bekymrer sig om verdens skove og indgå i en positiv samtale om det.

Når vi styrker FSC som organisation gennem øget finansiering, bliver det muligt for os at respondere på markedsbehov, støtte værdikæder og hjælpe med at omsætte den stigende efterspørgsel til reelt certificerede produkter. Det øgede kendskab til FSC og efterspørgsel efter FSC-certificerede produkter vil skabe stadig flere markedsmuligheder for sporbarhedscertificerede virksomheder og dermed incitament for skovejere over hele kloden til at drive deres skove ansvarligt og med hensyn til natur, dyr og mennesker.

En mere retfærdig afgiftsstruktur
Afgiften for FSC-sporbarhedscertificering beregnes på baggrund af et sæt af brede økonomiske kategorier for omsætning af skovbaserede produkter. Alt efter hvilken kategori en virksomhed falder ind under, betales en fast afgift. Denne beregningsmodel ændres fra juli 2022 for at gøre afgiftssystemet mere retfærdigt.

De nuværende beregningsmetoder kan føre til ulige afgiftsniveauer, da virksomheder i den lave ende af en omsætningskategori betaler samme afgift som virksomheder med en omsætning i toppen af samme kategori. For eksempel vil en virksomhed med en omsætning på skovbaserede produkter på 101 millioner USD betale det samme som en virksomhed med en omsætning på 499 millioner USD. For at gøre op med denne ulighed vil den nye struktur introducere en afgift, der er beregnet på baggrund af den faktiske omsætning på skovbaserede produkter fremfor brede kategorier. Herudover vil rabatten for kun at have én certificeret enhed blive fjernet.

Hvad bliver jeres nye afgift?
Med den nye AAF-afgift vil den enkelte certificerede virksomhed blive placeret på en skala på baggrund af virksomhedens reelle skovbaserede omsætning. Dette resulterer i en mere retfærdig og retvisende afgiftsstruktur. Hvis du gerne som certificeret virksomhed vil kende størrelsen på din nye afgift fra 1. juli 2022, skal du kontakte dit certificeringsorgan eller gruppeadministrator.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208