Skal din virksomhed FSC-certificeres?

FSC-certificeret træskaft (© FSC I.C.)© FSC I.C.FSC Chain of Custody (CoC) sikrer, at skovbaserede materialer og produkter, som er købt, mærket og solgt som FSC-certificerede, stammer fra bæredygtigt drevne skove, kontrollerede kilder, genbrugsmaterialer eller en blanding heraf.


Skal du have en CoC-certificering?

For at et produkt kan anprises som FSC-certificeret, skal der være en ubrudt kæde aforganisationer, der uafhængigt af hinanden er certificeret af et FSC-akkrediteretcertificeringsorgan, og som dækker alle ændringer i det juridiske ejerskab over produktet fra den certificerede skov eller genvindingspunktet hen til den organisation, der sælger produktet med et FSC-claim i salgsdokumenterne, og/eller til det tidspunkt, hvor produktet er færdigt og FSC-mærket.

Der gælder således et krav om CoC-certificering for alle organisationer i leverandørkæden for skovbaserede produkter, som har juridisk ejerskab over certificerede produkter og udfører mindst én af de følgende aktiviteter:

  • sælger FSC-certificerede produkter med FSC-claims i salgsdokumenterne
  • mærker produkter som FSC-certificerede
  • producerer eller ændrer sammensætningen (f.eks. iblander eller tilføjerskovbaserede materialer til produktet) eller den fysiske integritet (f.eks. ompakker,ommærker) for produkter solgt med FSC-claims
  • promoverer FSC-certificerede produkter, bortset fra færdige og FSC-mærkede produkter, der må promoveres af ikke-certifikatindehavere (f.eks. detailhandlere) i henhold til FSC's varemærkeguide for ikke-certificerede virksomheder.

NOTE: FSC-claims er påkrævet i tilfælde, hvor efterfølgende kunder ønsker at bruge de FSC-certificerede produkter som input i produktionen af andre certificerede produkter og/eller til videresalg som FSC-certificerede.

Hvem skal ikke certificeres?
Der kræves ikke CoC-certificering af organisationer, som yder services til certificerede organisationer uden at tage juridisk ejerskab over de certificerede produkter, herunder:

  • agenter og auktionshuse, der arrangerer handel med certificerede produkter mellem køber og sælger
  • udbydere af logistiske services, transport og/eller midlertidig opbevaring eller opmagasinering af certificerede produkter, uden at deres sammensætning eller fysiske integritet ændres
  • underleverandører, der arbejder under en outsourcingaftale i henhold til paragraf 12 i FSC-CoC-standarden (s. 20).

Se, hvordan du bliver certificeret, her.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208