Godkendelse af varemærkebrug

FSC Danmark skal godkende dit brug af FSC's varemærker (© FSC Danmark)© FSC DanmarkBrug af FSC's varemærker skal godkendes af FSC Danmark.

Se mere nedenfor.


Godkendelsesprocessen

Når du bruger FSC’s logo, fulde navn eller forkortelse i markedsføring, skal det godkendes hos FSC Danmark. For at få varemærkebrug godkendt, skal du sende en elektronisk version af brugen samt indkøbsdokumentation fra din leverandør til fsclogo@dk.fsc.org. Selve godkendelsen plejer at kunne foretages i løbet af en til to arbejdsdage.

Før du sender varemærkebrugen til godkendelse, skal du tjekke, at den overholder FSC’s regler. Du kan læse om reglerne her.

Al ny brug af FSC’s varemærker skal altid godkendes hos FSC Danmark. Dog skal genoptryk af tidligere godkendte materialer ikke godkendes.

Indkøbsdokumentation

For at kunne markedsføre et produkt som FSC-certificeret skal virksomheden også selv have købt det som FSC-certificeret. Det er således ikke nok, at produktet på emballagen er angivet som FSC-certificeret. Det skal også fremgå af indkøbsdokumentation fra din virksomheds leverandør.

Årsagen er, at FSC er et sporbarhedssystem, og hvis ikke produkterne sælges som FSC-certificerede mellem virksomheder, forsvinder sporbarheden på produkterne. Når sporbarheden forsvinder, kan man ikke kontrollere, at ikke-certificerede produkter ikke blandes med certificerede. Det er derfor nødvendigt, at produkterne købes af en certificeret virksomhed, som sælger produkterne som FSC-certificerede.

Hver gang din virksomhed vil markedsføre et produkt som FSC-certificeret, skal du derfor fremsende indkøbsdokumentation til FSC Danmark i form af enten en faktura el. følgeseddel sammen med en elektronisk version af den markedsføring, som din virksomhed gerne vil publicere.

Du må gerne slette alle prisangivelser på indkøbsdokumentationen, men det er vigtigt, at vi kan se leverandørens navn, adresse, certificeringsnummer (CoC-nummer) og materialekategori for produkterne (FSC 100 %, FSC MIX el. FSC Recycled), da vi skal tjekke deres ægthed i vores databaser. Vi kan på den måde give din virksomhed sikkerhed for, at de produkter, som den gerne vil sælge som FSC-certificerede, også er det. Vi behandler naturligvis dokumenterne med fortrolighed men vil lave en scannet kopi og beholde den i virksomhedens sagsmappe hos os.

Bemærk: Alternativt er det også muligt at fremsende en leverandørerklæring, hvor de samme oplysninger fremgår. Så behøver du ikke sende løbende indkøbsdokumentation, men i stedet sende en leverandørerklæring per FSC-leverandør én gang om året. Kontakt FSC Danmark på fsclogo@dk.fsc.org for mere information om denne mulighed.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208