Sådan kan du bruge FSC's varemærker i specifikke materialer og medier

FSC's varemærker kan bruges i alle former for kommunikations- og markedsføringsmaterialerPå denne side kan du se eksempler på, hvordan din virksomhed kan bruge FSC's varemærker i de mest gængse kommunikations- og markedsføringsmaterialer og -medier. Siden vil løbende blive opdateret med flere eksempler.


Visitkort

FSC-logoet og "Forests For All Forever"-mærkerne må ikke bruges som promovering på visitkort. Hvis I vil skrive noget om FSC på jeres visitkort, så kan I eksempelvis skrive "Vi sælger FSC®-certificerede og mærkede produkter (FSC® N######)”. Her skal I altså bare huske at angive jeres licenskode og det rette varemærkesymbol.

Hvis I gerne vil have et FSC-logo på jeres visitkort, så skal I bede et FSC-certificeret trykkeri om at producere visitkortene på FSC-certificeret papir og mærke dem med trykkeriets FSC on product logo.


Reklameartikler

Hvis I vil bruge FSC's varemærker på reklameartikler, der ikke sælges, så kan I nøjes med at påføre FSC-logoet (stand-alone-versionen) og din virksomheds licenskode. Det kan eksempelvis være på kopper, blyanter, t-shirts, caps, bannere og firmabiler.

Reklameartikler lavet helt eller delvist af træ (fx blyanter eller hukommelsesstik), skal leve op til FSC's mærkningskrav (FSC-STD-40-004, afsnit 11), men det er frivilligt, om de mærkes med FSC's on product logo.


Messematerialer

Hvis din virksomhed vil bruge FSC's varemærker i reklamefremstød på messer, så skal I:

 • Tydeligt markere, hvilke produkter der er FSC-certificerede og -mærkede, ELLER
 • Tilføje en sætning som "Spørg efter vores FSC®-mærkede produkter" eller lignende et synligt sted, hvis I ikke udstiller FSC-certificerede produkter

Ovenstående gælder ikke ved generel tekst om jeres FSC-licens.


Sociale medier

Hvis I vil lave et opslag på sociale medier og blot skrive "Forest Stewardship Council" eller "FSC" uden at angive et varemærkesymbol (TM eller ®) efter varemærkerne og jeres FSC-licenskode, som normalt er et krav, så er det tilladt. Dog skal der i jeres opslag eller profiltekst på det specifikke sociale medie være en reference til jeres hjemmeside, hvor markedsføringsmærkets obligatoriske elementer skal fremgå.

(FSC-varemærkeguide for ikke-certificerede virksomheder side 22).


Pressemeddelelser, CSR-rapporter eller lignende

Hvis ikke I ønsker at bruge FSC-logoet eller "Forests For All Forever"-mærkerne i eksempelvis en pressemeddelelse eller en CSR-rapport, hvor I skriver om FSC / jeres FSC-licens, men blot vil bruge varemærkerne "FSC®" eller "Forest Stewardship Council®", så husk følgende:

 • Jeres licenskode skal fremgå af pressemeddelelsen / CSR-rapporten minimum ét sted
 • Distribueres pressemeddelelsen eller CSR-rapporten i et land, hvor varemærkerne er registrerede, skal varemærkesymbolet ® (R) fremgå i øverste højre hjørne efter varemærket første gang varemærkerne anvendes eller det mest fremtrædende sted. Én gang per pressemeddelelse / CSR-rapport er nok. I lande, hvor FSC's varemærker endnu ikke er registreret, anbefales det, at I bruger symbolet TM. Hvis pressemeddelelsen eller CSR-rapporten skal distribueres i flere lande, hvor nogle er registrerede med ® og andre med TM, så skal du også bruge TM-symbolet. Det gælder også, hvis det ikke vides, hvor pressemeddelelsen eller CSR-rapporten skal distribueres, på det tidspunkt hvor varemærkerne bruges, eller hvis de distribueres globalt. Læs mere om varemærkesymboler i FSC-varemærkeguiden for ikke-certificerede virksomheder.

Hjemmesider, webshops, kataloger og lignende

Hvis I vil bruge FSC's varemærker på jeres hjemmeside, i en webshop, i et katalog eller lignende, så er der flere muligheder. Den mest gængse måde at gøre det på er:

SIDE MED BASISINFORMATION OM FSC

 • Placer det fulde markedsføringsmærke med de obligatoriske elementer på en relevant side og overhold de grafiske regler. For en hjemmeside eller webshop kan det være på en side om CSR, Bæredygtighed, Miljø eller lignende, hvor det er mest logisk, at man vil søge viden om FSC. I et katalog eller brochure kan det være den første side, hvor man bruger FSC-varemærkerne og fortæller om FSC. Her placerer I det almindelige markedsføringsmærke eller et Forests For All Forever-mærke med de obligatoriske elementer samt en kort beskrivelse af FSC , og hvordan I er engageret i FSC (sælger FSC-certificerede mærkede produkter osv.) (hvis der er plads). De obligatoriske elementer kan du se her. Elementerne kan præsenteres på alternativ vis (skrives ud i teksten), men de fleste vælger at bruge de færdige mærker, som kan downloades i varemærkeportalen og i Marketing Toolkit.
 • Indsæt det korrekte varemærkesymbol (TM eller ®) første gang eller det mest fremtrædende sted, hvor I skriver "Forest Stewardship Council" og "FSC" (øverste højre hjørne efter varemærkerne) på siden. Find information om, hvilket symbol I skal bruge i varemærkeguiden for ikke-certificerede virksomheder.
 • Tilføj teksten "Kig efter vores FSC-mærkede produkter" eller lignende efter eller tæt på markedsføringsmærket eller Forests For All Forever-mærket med de obligatoriske elementer på siden. Hvis hjemmesiden, webshoppen, kataloget eller lignende både indeholder FSC- og ikke-FSC-certificerede produkter, er dette et krav og ellers frivilligt. Disclaimerteksten skal understrege, at kun produkter med et FSC-varemærke på hjemmesiden, i webshoppen, kataloget eller lignende er FSC-certificeret. Hvis alle produkterne er FSC-certificerede og mærkede, så kan I med fordel oplyse dette.

FSC-MARKØR PÅ PRODUKTSIDER

 • Med basisinformationerne et centralt sted på hjemmesiden, webshoppen, kataloget eller lignende kan I nøjes med at indsætte det simple FSC-logo (stand-alone logoet) og/eller "Forests For All Forever"-mærket (uden øvrige elementer) som "FSC-markør" ved de FSC-certificerede og mærkede produkter på siden / i materialet. Bemærk: I webshops accepteres det, at man indsætter logoet eller Forests For All Forever-mærket i billedslideren. Husk, at overholde de grafiske regler.
 • Alternativt kan I bruge det fulde navn "Forest Stewardship Council" eller forkortelsen "FSC" ("FSC" ses eksempelvis anvendt ved produkter i webshops eller andre materialer, hvor der ikke er plads til logoerne).
 • Bemærk: Hvis nogle af eller alle de FSC-certificerede og mærkede produkter kun er tilgængelig på forespørgsel, så skal dette fremgå tydeligt.
 • Bemærk: Nogle vælger også, hvis der er plads, at bruge det fulde markedsføringsmærke eller Forests For All Forever-mærke med alle obligatoriske elementer ved alle FSC-certificerede produkter.

(FSC-varemærkeguide for ikke-certificerede virksomheder side 23).


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208