Registrering og pris


Årlig afgift

I samarbejde med FSC International har FSC Danmark fastsat en årlig afgift for en varemærkelicens. Priserne er fastsat således, at man betaler for antallet af godkendelser i løbet af året. Antallet af godkendelser afhænger af antallet af publikationer (katalog, brochure, hjemmeside, etc.) samt antallet af leverandører.

Kontakt FSC Danmark, hvis du er i tvivl om, hvilken kategori jeres virksomhed skal placeres under.

Download registreringsskema i menuen til højre.

Hvorfor betale for en varemærkelicens?

FSC International har indført et program for kontrol og godkendelse af brugen af FSC’s varemærker (Trademark Service Provider-programmet). Målet er fortsat at beskytte troværdigheden af FSC’s varemærker på trods af stadig mere udbredt brug af dem.

FSC Danmark udsteder varemærkelicenser, godkender varemærkebrug, kontrollerer indkøbsdokumentationen hos godkendte virksomheder og vejleder virksomheder i deres brug af FSC’s varemærker. Derudover arbejder FSC Danmark på at komme snyd med FSC's varemærker til livs, da dette desværre forekommer.

Når din virksomhed skal betale for en varemærkelicens, er det udelukkende for at dække den tid, som FSC-kontoret bruger på kontrol og godkendelse.

Prismodel for varemærkelicens

Kategori Pris pr. år i DKK
Kategori 0: Registrering af NGOer, der kun formidler om FSC og ikke sælger produkter* 0
Kategori 1: Registrering 750
Kategori 2: Registrering og op til 5 godkendelser om året 1.500
Kategori 3: Registrering og op til 15 godkendelser om året 4.500
Kategori 4: Registrering og ubegrænset antal godkendelser om året 5.250
Kategori 5: Registrering og ubegrænset antal godkendelser om året samt godkendelse til selv at godkende varemærkebrug og indkøbsdokumentation ("self approval")** 6.500
Når din virksomhed får en varemærkelicens, laver vi i fællesskab en estimering af, hvor mange varemærke-godkendelser virksomheden vil få behov for i løbet af året. Hvis virksomheden får flere eller færre godkendelser, vil denne blot blive faktureret for forskellen mellem det eksisterende trin og det næste.

* Oprettelsesgebyr på 250 kr. eksklusiv moms

** Virksomheder, der gerne vil undgå at skulle sende varemærkebrug og indkøbsdokumentation til godkendelse hos FSC Danmark før offentliggørelse, kan vælge kategori 5 og få "self-approval"-status. Hermed er virksomhederne selv ansvarlige for at tjekke indkøbsdokumentation og godkende deres eget varemærkebrug og vil blive kontrolleret én gang om året (stikprøvekontrol) af FSC Danmark. Dette indebærer, at virksomhederne er blevet instrueret i FSC's varemærkeregler og har demonstreret, at de har fulgt disse regler i forbindelse med varemærkebrug i fem forskellige materialer.

Kontakt FSC Danmark for mere info om denne mulighed.

Licens til brug af varemærker på internationale markeder

Opererer din virksomhed i flere lande end Danmark (og står din del af virksomheden for indkøb og markedsføring), kan I få en international licens til brug af FSC's varemærker i flere forskellige lande. Så er I fri for at skulle have en separat licens i hvert land og koordinering med flere forskellige FSC-kontorer.

Kontakt FSC Danmark for mere info om denne mulighed.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208