STOP!

Hvis jeres trykkeri ikke er FSC-certificeret, må I ikke reklamere med, at papiret er FSC-certificeret, hverken med logo, navn eller mundtligt til kunden.

Det vil sige, at I hverken må skrive, at papiret er FSC-certificeret, bruge FSC-logoet eller på anden måde henvise til FSC.

Forklaring

Når trykkeriet ikke er certificeret, kan vi ikke kontrollere, at de adskiller FSC-papir fra andet papir. Vi kan derfor heller ikke garantere, at tryksagen reelt er trykt på FSC-papir.

Derfor mister FSC-papiret sin status som FSC i det øjeblik, det kommer til det ikke-certificerede trykkeri, og det er dermed ikke lovligt at bruge logo, navn eller mundtligt reklamere med mærket.

Foreslå evt. at trykkeriet får en certificering. Det er hverken besværligt eller særligt dyrt. Alternativt kan du vælge et certificeret trykkeri. Søg i vores database info.fsc.org (Certificate search).

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208