Tømrer, trædrejer, snedker eller montør

Du har juridisk ejerskab over træet og/eller ændrer på det. Men hvor ofte har du lignende projekter med FSC-træ?

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208