Nej

Du skal ikke certificeres.

Men husk:
Da du arbejder for en virksomhed, der har et gyldigt FSC-certifikat, er det eneste krav, at du skal indgå en underleverandøraftale med den pågældende virksomhed. På denne måde er du omfattet af deres certificering, når du arbejder med FSC-certificeret træ. Virksomheden skal rekvirere underleverandørkontrakten hos deres certificeringsvirksomhed og sørge for, at den er underskrevet og godkendt, inden du udfører arbejde for virksomheden.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208