Certificering af mindre skove

Opskæring (© Juan Carlos Reyes Garcia)© Juan Carlos Reyes GarciaFor mindre skove kan det være en fordel enten at gå sammen med flere og lade sig gruppecertificere eller at lade sin skov certificere efter reglerne for lav intensitet og mindre skove.

Læs mere nedenfor. 


Vælger man at lade sin skov certificere efter reglerne for små skove og lav intensitet, kaldes det for SLIMF (Small and Low Intensity Managed Forests). SLIMF-reglerne kan også ofte anvendes i forbindelse med gruppecertificering.

Hvis din skovejendom er under 1.000 hektar ELLER drives ekstensivt/med lav intensitet, kan den FSC-certificeres ifølge FSC's SLIMF-procedurer. SLIMF-reglerne tillader en mere simpel certificeringsproces, hvilket også er med til at reducere omkostningerne ved certificering.

Ekstensivt drevet skove: Herunder hører skovejendomme, hvor der ENTEN kun produceres ”non-timber-products” (produkter som ikke er tømmer, fx svampe og mosser) ELLER, hvor hugstraten er mindre end 20 % af den gennemsnitlige årlige tilvækst, OG hvor den årlige hugst samtidig er mindre end 5.000 m3.

Læs mere om SLIMF her (engelsk). 

Downloads

Hent en simpel guide (engelsk) til SLIMF-certificering her:

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208