Controlled Wood certifikat

FSC MIX label (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC Controlled Wood bruges i forbindelse med FSC MIX-produkter, hvor det er tilladt at blande en mængde FSC Controlled Wood-certificeret træ sammen med FSC-certificeret træ. 

Formålet er at sikre, at det ikke-FSC-certificerede træ i produktet ikke stammer fra kontroversielle kilder. Mangel på 100% FSC-certificeret træ skaber i mange tilfælde en efterspørgsel på FSC Controlled Wood.


Hvad indebærer en Controlled Wood-certificering?

Som skovejer eller skovforpagter har du også mulighed for at blive Controlled Wood-certificeret. For at blive Controlled Wood-certificeret skal du kunne dokumentere, at der i skovbruget ikke er problemer med:

  • Illegal hugst
  • Overholdelse af menneskerettigheder
  • Skove af høje bevaringsværdier trues af skovdriften
  • Omlægning af naturskov til plantage eller anden drift
  • Brug af genmodificerede træer

Controlled Wood-certificering giver ikke adgang til at anvende FSC's logo, men certificeringen giver til gengæld mulighed for at viderebringe FSC's Controlled Wood-betegnelse til FSC-certificerede købere, som blander Controlled Wood-materiale med FSC-certificeret materiale i FSC MIX-produkter, eller til FSC-certificerede virksomheder, som sælger til sådanne producenter. 

Hvorfor blive Controlled Wood-certificeret?

Controlled Wood-certificering kan fungere som første trin i en proces, der fører frem til FSC-certificering. Med et Controlled Wood-certifikat på plads har skovejendommen et godt grundlag for at opnå FSC-certificering. Ejendomme med et langsigtet mål om at blive FSC-certificerede, kan derfor ofte med fordel starte ud med en Controlled Wood-certificering. 

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208