Omkostninger

Barritskov (© FSC Danmark)© FSC Danmark


Omkostningerne til FM-certificering varierer meget, afhængig af skovens størrelse og kompleksitet. Det er meget vanskeligt at generalisere, og du bør kontakte et eller flere certificeringsfirmaer for at få et estimat af dine skovarealer. 

Omkostninger kan reduceres betragteligt, hvis flere skove bliver vurderet sammen i en gruppecertificering, eller hvis størrelsen af din skov eller intensiteten af forvaltningen er under visse tærskler. Eftersom evaluering af store skovejendomme kræver mere tid, vil omkostninger stige med størrelsen af ejendommen, men omkostningerne pr. hektar vil være lavere.

Læs mere om gruppecertificering her.
Læs mere om certificering af mindre skove her.

Certificeringsafgift

Udover prisen for selve certificeringen, som betales til certificeringsfirmaet, opkræves der årligt en certificeringsafgift fra FSC International. FSC International bruger midlerne herfra til at vedligeholde og udvikle FSC-standarderne, igangsætte markedsføringsinitiativer, lave varemærkebeskyttelse med videre.  

Afgiften afhænger af skovtype/kategori og følger nedenstående tabel:

Skovtype/kategori Rate pr. hektar
SLIMF (< 250 ha.) 0
Community skovbrug 0
Særlig beskyttede skove $ 0.0001
Tropiske skove $ 0.0020
Boreale skove $ 0.0035
Tempererede skove $ 0.0045
Plantageskove $ 0.0200

Er din skov FM/CoC-certificeret, skal du også betale en CoC (chain-of-custody)-afgift, som beregnes ud fra din omsætning, og som følger denne tabel.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208