Omkostninger

Barritskov (© FSC Danmark)© FSC DanmarkPrisen for certificering af en skovejendom afhænger af flere faktorer, som du kan læse om herunder.


Omkostningerne til FSC-skovcertificering varierer afhængig af skovens størrelse og kompleksitet. Det er vanskeligt at generalisere, og du bør kontakte et eller flere certificeringsorganer eller gruppeadministratorer for at få et estimat af dine skovarealer. Omkostningerne kan reduceres, hvis du bliver certificeret gennem en gruppeadministrator/certificering.

Certificeringsafgift

Udover certificeringsudgiften til et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator, opkræves der en årlig certificeringsafgift fra FSC International. FSC International bruger midlerne herfra til at vedligeholde og udvikle FSC-standarderne, udbrede certificering og mange andre ting. Afgiften afhænger blandt andet af skovtype, og nedenfor kan du se en tabel over de forskellige afgifter.

Eksempelvis skal en skovejer med et skovareal på 1.200 ha betale en årlig afgift på 35 kr.

Bemærk: langt de fleste danske skovejendomme skal slet ikke betale nogen afgift, da de er under 1.000 ha. og dermed er i SLIMF-kategorien.

Skovtype/kategori Rate pr. hektar
SLIMF (< 1000 ha.) 0
Community skovbrug 0
Særligt beskyttede skove $ 0.0001
Tropiske skove $ 0.0020
Boreale skove $ 0.0035
Tempererede skove $ 0.0045
Plantageskove $ 0.0200
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208