Principper og kriterier

FSC-skov i Nicaragua (© Simon Staun)© Simon StaunAlle FSC-certificerede skove i hele verden evalueres i forhold FSC's 10 principper med tilhørende kriterier for ansvarlig skovforvaltning. Du kan se de 10 principper nedenfor. 


Alle skovstandarder skal leve op til FSC's internationale principper og kriterier

Hele tanken bag FSC bygger på FSC's 10 principper og er en slags grundlov for FSC. Principperne gælder for forvaltningen af FSC-certificerede skove i hele verden, men fordi alle skove i verden ikke er ens og derfor ikke kræver den samme drift, udvikler de nationale FSC-kontorer - fx FSC Danmark - en skovstandard, der er tilpasset landets specifikke omstændigheder. 

Dette er nødvendigt, da man ikke kan sammenligne driften af en brasiliansk regnskov med driften af en svensk nåleskov. Det betyder dog ikke, at der er forskellige overordnede krav fra land til land - alle skal leve op til FSC's internationale principper og kriterier. Dette faktum er meget vigtigt for tilhængere af FSC, da de 10 principper betyder, at man altid ved, hvad man får, når man køber et FSC-certificeret produkt.

Før en standard kan tages i brug i et land, gennemgår den en grundig godkendelsesproces, hvor det sikres, at alle kriterier og principper er overholdt. På regionalt plan er disse 10 principper uddybet, så de afspejler den lokale natur og sociale forhold. Standarder bliver udviklet gennem konsensus mellem hvert af FSC's kamre, dvs. det økonomiske, miljømæssige og sociale kammer.

FSC's 10 principper*

1. Overholdelse af love
2. Arbejderes rettigheder og arbejdsvilkår
3. Oprindelige folks rettigheder
4. Forhold til lokalsamfundet
5. Skovens ydelser
6. Miljøværdier og -påvirkninger
7. Driftsplaner
8. Overvågning og vurdering
9. Høje bevaringsværdier
10. Implementering af driftsaktiviteter

Disse principper sikrer blandt andet, at skove drives på en miljømæssig og social ansvarlig måde, således at for eksempel vandløb beskyttes, levesteder for dyr bevares, og så meget af skovene som mulig bliver genoprettet til førindustrielle forhold. Derudover må naturskov ikke konverteres, og truede områder med høj bevaringsværdi skal bevares. 

For at sikre at dette overholdes, kommer uafhængige certificeringsfirmaer årligt ud og kontrollerer, at skoven drives i overensstemmelsen med FSC-kravene.

* Principperne blev revideret og godkendt i starten af 2012. Den danske FSC-skovstandard er ved at gennemgå en revidering, så den kommer til at stemme overens med de reviderede principper. Den nuværende FSC-skovstandard er således ikke baseret på de reviderede principper.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208