Trin til skovcertificering

FSC-certificerede egetræer (© Uwe Sayer)© Uwe SayerHvis du vil have din skovejendom FSC-certificeret, så følg nedenstående trin.


Trin til skovcertificering

Certificeringsprocessen kan variere lidt afhængig af ejendommens specifikke forhold men følger typisk disse trin.

1. Kontakt et eller flere certificeringsorganer eller gruppeadministratorer
Et certificeringsorgan er en uvildig organisation, som udsteder og kontrollerer certificeringer. Certificeringsorganet vil informere om, hvilken standard skovejendommen skal leve op til og give et pris- og tidsestimat. Du kan finde en liste over certificeringsorganer i Danmark her.

En gruppeadministrator har en FSC-skovgruppecertificering, som kontrolleres af et certificeringsorgan, og som skovejendomme kan optages i og dermed blive certificeret gennem. Gruppeadministratoren vil ligesom certificeringsorganet informere om pris, standarder og tidsperspektiv. Du kan finde en liste over gruppeadministratorer i Danmark her.

2. Vælg et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator
Når du har besluttet, hvilket certificeringsorgan eller hvilken gruppeadministrator, der skal foretage certificeringen, underskrives en kontrakt.

3. Tilpas eller udarbejd driftsplan
Med udgangspunkt i den danske FSC-skovstandard gennemgås skovejendommens driftplan for at sikre, at den lever op til certificeringskravene, og der foretages eventuelt justeringer. Hvis der ikke allerede eksisterer en driftsplan, udarbejdes den. Et certificeringsorgan må ikke hjælpe med at udforme driftsplanen. En gruppeadministrator, derimod, må gerne hjælpe med tilpasningen/udarbejdelsen, og dette er normalt med i tilbuddet. Er en skovejendom under 250 ha., så er der færre krav og derfor eventuel mindre tilpasning af driftsplanen.

4. Evaluering
Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren foretager en evaluering for at vurdere, om skovejendommen lever op til certificeringskravene i den danske FSC-skovstandard og udarbejder en certificeringsrapport.

5. Certificering
Når kravene vurderes overholdt, modtager skovejendommen et FSC-certifikat og kan sælge råtræ og flis fra skoven videre som FSC-certificeret. Samtidig kan skovejendommen bruge FSC's varemærker i markedsføring og kommunikation.

En FSC-certificering er gyldig i fem år, og derefter vil skovejendommen skulle gennemgå en hovedevaluering på ny. Fra år 1-5 i gyldighedsperioden vil certificeringsorganet eller gruppeadministratoren foretage et årligt audit/kontrol på skovejendommen.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208