Trin til skovcertificering

FSC-certificerede egetræer (© Uwe Sayer)© Uwe SayerNår man skal certificeres, skal man gennemgå en evaluering af skovdriften. Den omfatter en interessenthøring, en dokumentgennemgang, et feltbesøg i skoven samt interviews med personalet. Dette gøres for at sikre, at skovdriften overholder FSC’s gældende standarder i det enkelte land. 

Processen  gennemgås med rådgivning og vejledning fra et certificeringsfirma. 


Trin til skovcertificering

Certificeringsprocessen kan variere lidt afhængig af ejendommens specifikke forhold men følger typisk disse trin.

1. Kontakt et eller flere certificeringsfirmaer
Et certificeringsfirma er en uvildig organisation, som fortager certificeringer. Certificeringsfirmaet vil informere om, hvilken standard skovejendommen skal leve op til og give et pris- og tidsestimat. Find en liste med certificeringsfirmaer i Danmark her

2. Vælg et certificeringsfirma
Når du har besluttet, hvilket certificeringsfirma, der skal foretage certificeringen, underskrives en kontrakt.

3. Udarbejd en driftsplan
Med udgangspunkt i den gældende FSC-standard laves en plan for, hvordan skovejendommen lever op til FSC’s Principper og Kriterier i standarden. Skovejendommen er selv med til at bestemme, hvordan den overholder standarden. Hvis skovejendommen allerede har en driftsplan, er det muligt, at du kun behøver at foretage små ændringer i den. Certificeringsfirmaet må ikke hjælpe med at udforme driftsplanen.

4. Præ-evaluering
Certificeringsfirmaet foretager en præ-evaluering, hvor de monitorerer skovaktiviteterne, gennemgår dokumentation og interviewer medarbejderne. Certificeringsfirmaet inviterer desuden relevante organisationer og personer til at deltage i en interessenthøring. Vær opmærksom på, at denne præ-evaluering er frivillig for skovejendomme under 10.000 ha.

5. Præ-evalueringsrapport
Certificeringsfirmaet udarbejder en rapport, som er baseret på præ-evalueringen. Rapporten indkredser eventuelle problemer, som skal løses, før certificeringen kan foretages. De problemstillinger, som skal behandles, kan være af større eller mindre karakter, og går samlet under betegnelsen CAR (Corrective Action Request). 

6. Evaluering
Certificeringsfirmaet foretager en evaluering for at vurdere, om skovejendommen kan blive FSC-certificeret. Denne evaluering danner basis for certificeringsfirmaets beslutning om certificering eller ej. 

7. Certificering
Hvis beslutningen er positiv, modtager virksomheden et FSC-certifikat. Hvis evalueringen viste, at virksomheden endnu ikke lever op til kravene i FSC-standarden, kan skovejendommen få foretaget flere evalueringer efter at have implementeret de ændringer, der bliver foreslået i rapporten.

Certificeringsfirmaet vil foretage en årlig audit. En FSC-certificering er gyldig i fem år og derefter vil virksomheden skulle certificeres på ny.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208