Praktiske informationer vedr. FSC Danmarks generalforsamling 2019

Dagsorden jf. vedtægter:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2018
6. Fastsættelse af medlemskontingent
7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2019
8. Valg til bestyrelse
9. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse
10. Evt.

Dagsorden, bilag og opstilling til bestyrelse

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, så kontakt venligst sekretariatsleder Søren Grue Dürr på soren at fsc point dk eller meddel dette på selve dagen.

Medlemmer og bestyrelsen kan opstille punkter til dagsorden. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. d. 10. april.

Endelig dagsorden og bilag udsendes til medlemmerne elektronisk senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. d. 24. april.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208