Det laver vi

Bæredygtig skovdrift i Mozambique

Bæredygtig skovdrift i Mozambique (© Susanne Winther)© Susanne Winther

FSC Danmark har i 2010 med støtte fra Danida opstartet et projekt, som skal kapacitetsopbygge og synliggøre kontoret for bæredygtigt skovbrug i Mozambique, FSC Mozambique.

Projektet skal samle de mange allerede eksisterende interessenter i en konstruktiv dialog. Målet er en langsigtet plan, der kan afhjælpe skovrydningen i landet og engagere de nationale initiativer på skovområdet.

Samtidig vil projektet gennem hele processen følges op af arbejdet med et konkret værksted, der skal forankre FSC hos lokalbefolkningen og synliggøre FSC for de deltagende interessenter.

Projektet er et pilotprojekt, der skal danne grund for et større projekt. Samtidig vil projektet have stor betydning for hele FSC-systemet, da der afprøves en model for, hvordan veletablerede kontorer i Nord deler erfaringer og kapacitet med søsterkontorer i Syd. 

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208