Det laver vi

Forlagskampagne

ForlagskampagneUdgiv dine publikationer på FSC-mærket papir uden en FSC-certificering. Se hvordan nedenfor.


FSC - Hvorfor og hvordan - for forlag

Flere og flere forlag henvender sig til FSC Danmark for at høre, hvad kravene er til dem for at kunne udgive bøger og magasiner på bæredygtigt FSC-certificeret papir. Her kan du læse om, hvordan du skifter til FSC-certificeret papir.

Hvorfor trykke på FSC-papir?
Som forlag kan I tage en ansvarlig beslutning om at skåne miljø, natur, dyr og mennesker ved at udgive bøger og magasiner på FSC-certificeret papir.

FSC-mærket er jeres og forbrugernes garanti for, at der ikke fældes mere træ end skoven selv kan nå at reproducere og/eller at papiret kommer fra ansvarlige kilder herunder postkonsum genbrug. I skovene betyder det, at dyre- og planteliv beskyttes, og at de lokalbefolkninger, der bor i og omkring skovene, er sikret retten til at bruge dem, samt at skovarbejderne får sikkerhedsudstyr, uddannelse og ordentlige løn- og arbejdsforhold. 

Brug FSC som brandstrategi
Ved at tage et bæredygtigt skridt markerer I ikke kun jer selv som et ansvarligt forlag. Det kan også give jer forretningsmæssige gevinster. FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til træ og papir, fordi flere og flere virksomheder som følge af forbrugernes stigende krav til bæredygtige produkter har valgt at tage et ansvar overfor miljøet og verdens udsatte befolkninger i og omkring skovene. 

Det øgede fokus på bæredygtighed har givet FSC-mærket en stor markedsføringsværdi, og en grøn virksomhedsstrategi kan derfor give jeres forlag konkurrencemæssige fordele ved, at I kan differentiere jer fra andre forlag og imødekomme forbrugerens krav om bæredygtige produkter.

4 enkle trin til at blive et FSC-forlag

Det er nemt at skifte til FSC-certificeret papir: 

1) I skal vælge et FSC-certificeret trykkeri - I skal altså ikke selv være certificerede, så længe I følger punkterne nedenfor.

Rigtig mange trykkerier – store som små - er i dag FSC-certificerede, og der er derfor stor sandsynlighed for, at jeres trykkeri i forvejen kan tilbyde at trykke på FSC-mærket papir. Hvis det ikke er tilfældet, kan I nemt finde et trykkeri, der kan.

Tjek, hvilke trykkerier der har en FSC-certificering her (vælg Denmark ud for Country, CoC ud for Certificate code og P8 Printed materials ud for Product Level 1).

NB. Ønsker I ikke at skifte trykkeri, er mange trykkerier også lydhøre over for et ønske om at kunne købe FSC-certificerede tryksager. En typisk certificering for et trykkeri tager 3-4 uger og koster omkring 15.000 – 30.000 kr i indledende omkostninger og mindre de følgende år. Hvis jeres trykkeri er interesseret i at vide mere, er de altid velkomne til at kontakte os for mere vejledning. Ellers kan de læse mere her.

2) I skal sørge for at specificere/vælge FSC-certificeret papir. Køber I som forlag papiret selv, skal det sendes direkte til trykkeriet og naturligvis være FSC-ceritficeret. Trykkeriet skal altid modtage dokumentation (faktura) på, at papiret er FSC-certificeret (priser må sløres). Vær opmærksom på, at I ikke må opbevare papiret, men at I gerne må opbevare færdigtrykte bøger, der er FSC-certificerede, hvis I opnår en forhandlerlicens. 

3) Herudover skal publikationen være mærket med FSC-logoet (trykkeriets) og forlagets navn. 

4) Hvis I ønsker at bruge FSC-logoet til at markedsføre jeres forlag, skal I også have en forhandlerlicens. 

Læs mere om, hvordan I får en forhandlerlicens her.

Ovenstående krav til forlag, som vil udgive publikationer på FSC-certificeret papir uden egen FSC-certificering, kan også læses her (side 8 og 9, punkt 1). Kontakt FSC Danmark, hvis I er i tvivl eller har spørgsmål.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208