Det laver vi

Vinderrejsen

Skov i Kina (© Anders Hildeman, IKEA)© Anders Hildeman, IKEAI år er præmien en rejse til et FSC-certificeret område i Kina, hvor vinderen får mulighed for at udarbejde en prototype af sit vinderdesign på et lokalt værksted og opleve en FSC-skov. 


Rejsen går til Kina

Kina er et hastigt voksende marked, der er interessant for mange danske virksomheder. FSC-ordningen oplever i disse år fremgang i Kina, hvor efterspørgslen på FSC-certificerede produkter er vokset markant. Den hurtigt voksende, kinesiske middelklasse har fået øjnene op for bæredygtighed. Derudover har skovforvaltere fået incitament til at blive FSC-certificeret, idet landet har væsentlige områder af produktionsskov, som bliver brugt i den globale handel. Mere end 2,5 millioner hektar skov er nu FSC-certificeret i Kina.

Vinderrejsen til Kina støttes af IKEA Danmark, som samarbejder med både FSC og WWF for at udbrede bæredygtigt skovbrug. I Kina arbejder IKEA og WWF med en række skovprojekter. Skovprojekterne har til formål at bekæmpe ulovlig fældning, støtte ansvarlig skovdrift og certificering samt udvikle og fremme innovative driftsværktøjer. 

Vinderen af årets FSC Design Award vil på sin tur til Kina besøge ét eller flere af disse skovprojekter og dermed opleve, hvordan arbejdet med ansvarlig skovdrift foregår, samt hvad samarbejdet imellem FSC og IKEA betyder for Kinas skove. 

IKEAs engagement i FSC

Mere end 60 procent af IKEAs samlede materialeforbrug består af træ, og derfor er IKEA med til at fremme ansvarlig skovdrift for at sikre skovene både nu og i fremtiden. I 2011 var 16,2 procent af den samlede mængde træ, som indgik i IKEAs produkter, FSC-certificeret, og målet er at alt træ kommer fra certificerede skove. Ca. 6,7 % af det træ, som anvendes i IKEAs produkter, er fra skove i Kina.

Men også i dag skal alt træ som anvendes i IKEAs produkter overholde en række minimumskriterier. Det betyder, at leverandørerne skal kunne dokumentere, at træet ikke er ulovligt fældet, samt at det ikke stammer fra intakt eller truet naturskov. Det gælder både det massive træ, som anvendes, og fiber-materialer (spånplader, MDF, m.m.). 

Jonas Engberg, Sustainability Manager for IKEA Danmark, udtaler; ”Mere end halvdelen af IKEAs sortiment indeholder træ, så det er en utrolig vigtig råvare for os. Træ har mange gode kvaliteter, og kan både genbruges og genanvendes, men det er kun et bæredygtigt valg, hvis det stammer fra ansvarligt drevne skove og er lovligt fældet. Blandt andet derfor samarbejder IKEA med WWF og FSC om at udbrede bæredygtig skovdrift.” 

Læs mere omkring IKEAs arbejde i Kina og deres arbejde generelt med at fremme ansvarlig skovdrift her.

Vinderrejsen støttes af:

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208