Det laver vi

Konkurrenceregler 2015

FSC Design Award er en konkurrence for design- og arkitektstuderende på danske design- og arkitektskoler , og tager udgangspunkt i designs hovedsageligt udført i træ. Der stilles ingen krav til produkttyper menkravet er, at indstillede designs skal have et kommercielt potentiale og at bæredygtighed skal være indtænkt enten på design- eller produktionsniveau.

Til konkurrencen udvikles en konkurrencefolder med krav og deadlines.

Formål
Konkurrencen er en del af FSC’s langsigtede strategi for bredt at introducere viden om bæredygtigt træ hos arkitekter, designere, producenter m.fl. I dette arbejde er det naturligt at målrette indsatsen mod studerende og sikre viden og gode vaner hos dem fra en start. 

Hvem kan deltage

 • Konkurrencen er målrettet studerende på ud danske design- og arkitektskoler. 
 • Konkurrencen er for studieaktive studerende på en af de tilmeldte skoler.
 • Designstuderende fra øvrige skoler kan få mulighed for deltagelse efter nærmere aftale.
 • Det er tilladt at flere studerende arbejder sammen omkring et design. 
 • Maksimalt to personer kan dog deltage i vinderrejsen.
 • Det er muligt for designstuderende fra de udvalgte skoler, at alliere sig medstuderende fra snedkeruddannelsen - igen gælder det, at kun to person kan blive præmieret. Snedkerstuderende kan ikke deltage alene.
 • Det er kun muligt at bidrage med ét design til konkurrencen.

Krav for deltagelse

 • Det deltagende design skal hovedsageligt være lavet af træ.
 • Overholdelse af oplyste deadlines.
 • Inden finalen skal indsendes designbeskrivelse og medfølgende billedmateriale eller 3D-rendering af designet.
 • Der afleveres 1:1 model af det deltagende design til udstilling.
 • Det deltagende design må ikke tidligere have være indstillet til andre eksterne konkurrencer. Ligeledes er det ikke tilladt at deltage med det samme design i FSC Design Award og andre konkurrencer samtidig.

Bedømmelse
Deltagende designs vurderes af et dommerpanel bestående af erhvervsrepræsentanter  og etablerede designere.
Konkurrencen giver frie rammer for, hvad der kan designes. Bedømmelsen blive foretaget på basis af en 1:1 model indleveret til konkurrencen samt en medsendt produktbeskrivelse.

Vinderkriterierne er

 • at deltagende designs primært skal være udført i træ
 • at designet vurderes som godt og interessant
 • at designet skal have et kommercielt potentiale
 • at den studerende i designbeskrivelse og udførelse af designet har forholdt sig til bæredygtighed eks. med udgangspunkt i FSC’s 10 grundlæggende principper 

Design og kommercielt potentiale vægtes 80% i bedømmelsen, mens bæredygtighedselementet vægter de 20%.
Bedømmelsen beror sig på, at der er tale om demomodeller og vil ikke blive vurderet på den praktiske udførelse. 
Finish kan dog have en betydning for helhedsindtrykket af det indstillede design.    


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208