Det laver vi

Konkurrenceregler 2016/17

FSC Design Award er en konkurrence for design- og arkitektstuderende på danske design- og arkitektskoler , og tager udgangspunkt i designs hovedsageligt udført i træ. Der stilles ingen krav til produkttyper menkravet er, at indstillede designs skal have et kommercielt potentiale og at bæredygtighed skal være indtænkt enten på design- eller produktionsniveau.

Til konkurrencen udvikles en konkurrencefolder med krav og deadlines.

Formål
Konkurrencen er en del af FSC’s langsigtede strategi for bredt at introducere viden om bæredygtigt træ hos arkitekter, designere, producenter m.fl. I dette arbejde er det naturligt at målrette indsatsen mod studerende og sikre viden og gode vaner hos dem fra en start.

Hvem kan deltage
Alle der er studieaktive på en design- eller arkitektuddannelse kan deltage i konkurrencen. Der er desuden lavet aftaler med en række uddannelsesinstitutioner om introduktionsforløb og øvrig involvering.

 • Konkurrencen er målrettet studerende på ud danske design- og arkitektskoler.
 • Konkurrencen er for studieaktive studerende på en af de tilmeldte skoler.*
 • Studerende fra øvrige uddannelsesinstitutioner, der udbyder relevante designuddannelser, kan optages ved henvendelse og efter nærmere vurdering.
 • Det er tilladt at flere studerende arbejder sammen omkring et design. Dog kan maksimalt to personer deltage i vinderrejsen.
 • Det er muligt for designstuderende, at alliere sig med studerende fra snedkeruddannelsen - igen gælder det, at kun to person kan blive præmieret. De relaterede håndværksuddannelser er ikke kvalificeret til at deltage i konkurrencen på egen hånd, men der er mulighed for et samarbejde mellem en designstuderenden og en håndværkerstuderende, hvis dette ønskes.
 • Det er kun muligt at bidrage med ét design til konkurrencen.

* Idet konkurrencen i 2016/17 er flyttet fra november til maj, har vi fundet det rimeligt at medtage nyligt dimitterede studerende i konkurrencen. Her er det dog et krav, at man har haft studieaktivitet i skoleåret 2016/17.

Krav for deltagelse

 • Det deltagende design skal hovedsageligt være lavet af træ.
 • Overholdelse af oplyste deadlines.
 • Inden finalen skal indsendes designbeskrivelse og medfølgende billedmateriale eller 3D-rendering af designet.
 • Der afleveres 1:1 model af det deltagende design til udstilling.
 • Det deltagende design må ikke tidligere have være indstillet til andre eksterne konkurrencer. Ligeledes er det ikke tilladt at deltage med det samme design i FSC Design Award og andre konkurrencer samtidig.

Bedømmelse
Konkurrencen giver frie rammer for, hvad der kan designes. Bedømmelsen blive foretaget på basis af en 1:1 model indleveret til konkurrencen samt en medsendt produktbeskrivelse.

Deltagende designs vurderes af et dommerpanel bestående af erhvervsrepræsentanter og etablerede designere.Bedømmelsen beror sig på, at der er tale om demomodeller og vil ikke blive vurderet på den praktiske udførelse. Finish kan dog have en betydning for helhedsindtrykket af det indstillede design.

Design og kommercielt potentiale vægtes 80% i bedømmelsen, mens bæredygtighedselementet vægter de 20%.

Vinderkriterierne er:

 • at deltagende designs primært skal være udført i træ
 • at der er udviklet et interessant design med en grad af nytænkning
 • at designet skal have et kommercielt potentiale
 • at den studerende i designbeskrivelse og udførelse af designet har forholdt sig til bæredygtighed med udgangspunkt i begrebets tredeling balanceret mellem økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn.(Find eventuel inspiration i FSC’s 10 grundprincipper og læs mere i inspirationsfolderen på fsc.dk/designaward og på fsc. dk/principper)

NB. Dit design må desuden ikke tidligere være offentliggjort i eksterne konkurrencer.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208