Det laver vi

Konkurrenceregler 2018

FSC Design Award er en konkurrence for design- og arkitektstuderende på danske design- og arkitektskoler, og tager udgangspunkt i designs hovedsageligt udført i træ. Der stilles ingen krav til produkttyper, men kravet er, at indstillede designs skal have et kommercielt potentiale og at bæredygtighed, skal være indtænkt enten på design- eller produktionsniveau.

Til konkurrencen udvikles en konkurrencefolder med krav og deadlines.

Formål
Konkurrencen er en del af FSC’s langsigtede strategi for bredt at introducere viden om bæredygtigt træ hos arkitekter, designere, producenter m.fl. I dette arbejde er det naturligt at målrette indsatsen mod studerende og sikre viden og gode vaner hos dem fra en start.

Hvem kan deltage

 • Konkurrencen er målrettet studerende på de danske design- og arkitektskoler.
 • Studerende fra øvrige uddannelsesinstitutioner, der udbyder relevante designuddannelser, kan optages ved henvendelse og efter nærmere vurdering.
 • Nyligt dimitterede fra en design- eller arkitektuddannelse kan deltage. Kravet er, at man har været studieaktiv i skoleåret 2017/18.
 • Det er tilladt at flere studerende arbejder sammen omkring et design. Dog kan maksimalt to personer blive præmieret for et design.
 • Elever fra relaterede håndværksuddannelser, såsom snedkeruddannelserne er ikke kvalificeret til at deltage i konkurrencen på egen hånd. Der er dog mulighed for deltagelse i et samarbejde mellem en designstuderende og en fra håndværksuddannelserne. Igen gælder det, at kun to personer kan blive præmieret.
 • Det er kun muligt at bidrage med ét design til konkurrencen.

Krav for deltagelse

 • Det deltagende design skal hovedsageligt være lavet af træ.
 • Overholdelse af oplyste deadlines.
 • Inden finalen skal der indsendes en designbeskrivelse og medfølgende billedmateriale eller 3D-rendering af designet.
 • Der afleveres 1:1 model af det deltagende design til udstilling.
 • Det deltagende design må ikke tidligere have været indstillet til andre eksterne konkurrencer. Ligeledes er det ikke tilladt at deltage med det samme design i FSC Design Award og andre konkurrencer samtidig.
 • At deltagerne har forholdt sig til bæredygtighedsapekter omkring designet.

Bedømmelse
Konkurrencen giver frie rammer for, hvad der kan designes. Bedømmelsen blive foretaget på basis af en 1:1 model indleveret til konkurrencen samt en medsendt produktbeskrivelse.

Deltagende designs vurderes af et dommerpanel bestående af erhvervsrepræsentanter og etablerede designere. Bedømmelsen beror sig på, at der er tale om demomodeller og vil ikke blive vurderet på den praktiske udførelse. Finish kan dog have en betydning for helhedsindtrykket af det indstillede design.

Design og kommercielt potentiale vægtes 80% i bedømmelsen, mens bæredygtighedselementet vægter de 20%.

Vinderkriterierne er:

 • at deltagende designs primært skal være udført i træ
 • at der er udviklet et interessant design med en grad af nytænkning
 • at designet skal have et kommercielt potentiale
 • at den studerende i designprocessen har forholdt sig til bæredygtighed med udgangspunkt i et eller flere af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og at dette er beskrevet.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208