Det laver vi

Blog 4 - Rent vand i Kikole


Mette Vestergaard vandt i efteråret 2011 FSC Design Award. Hun er nu taget på sin vinderrejse til Tanzania, og du kan her læse om hendes eventyr på det afrikanske kontinent.

Vi er tydeligt en attraktion, da vi ankommer til landsbyen Kikole i det syd-østlige Tanzania. Selvom man er vant til gæster her, så er der alligevel en afmålt venlighed at mærke - i hvert fald lige til at begynde med. Lerhytter med bliktag præger billedet, og idet fjerne kan man høre nogle børn læse op i kor i den lokale koranskole. Landsbyens beboere kommer dryssende i små grupper og samles i området omkring vandposten, som synes at være byens knudepunkt. Her henter kvinder og børn vand i endeløse rækker af farvestrålende plasticspande, mens man højlydt diskuterer forskellige problematikker i skovområdet.

Farlige dyr
Et af de store debatpunkter i solen i dag er dyrelivet i skovene. Som en positiv konsekvens af bæredygtig skovdrift, oplever landsbyens beboere et voksende antal dyr i skovene.

Man finder ofte både leoparder og elefanter, som kan være farlige at støde på. På den måde kan ønsket om at bevare en unik natur skabe nye udfordringer for mennesker i nærheden. Vores egen rejsegruppe så da også tidligere på dagen et leopardspor i skoven i nærheden.

Spor efter leopard. (© Morten Bo Johansson)© Morten Bo Johansson

Teamet i skoven. (© Morten Bo Johansson)© Morten Bo Johansson

FSC for vand
Vandet løber stadig lystigt i baggrunden. Vandpumpen er en direkte konsekvens af landsbyens FSC-certificering. Ved afstemning blev det vedtaget, at man skulle bruge pengene fra det første salg af FSC-træ til at købe den. Faktisk er Kikole den første FSC-landsbyskov i Afrika, men siden har mange fulgt efter.

Mwanaisha er 38 og lyser op i de røde omgivelser med sit farverige tøj. Vi spørger hende, hvorfor man har valgt at bruge pengene fra FSC-skoven på en vandpumpe til landsbyen. Hun smiler og siger; ”før i tiden hentede vi vand i en flod – vi skulle gå rigtig langt og balancere ned af en stejl skrænt - og vi kunne ofte kun bære en enkelt spand ad gangen. Pumpen betyder, at vi nemmere kan hente vand, og den betyder samtidig meget renere vand”. Vi kan ikke lade være med at tænke på de leopardspor, som vi så tidligere på dagen ved den flod, hvor kvinderne tidligere hentede vand. Det må også være rart ikke at skulle være på vagt, når man henter vand.

Mwanaisha, 38 fra Kikole. (© Morten Bo Johansson)© Morten Bo Johansson

Jeg kan se, at vores naboby er blevet meget interesseret i at blive en del af FSC-skovprojektet, fordi de også gerne vil have sådan en vandboring, som vi har her,” fortæller Mwanaisha, da vi spørger til, hvordan andre lokale ser på Kikole. Selvom man endnu ikke har solgt store mængder træ fra Kikole, bliver vandpumpen et symbol på, at det giver muligheder at være en del af den bæredygtige skovdrift.

Den nye vandpumpe demonstreres beredvilligt af byens børn. (© Morten Bo Johansson)© Morten Bo Johansson

Lokale initiativer
Maj Manczak fra danske WWF er med os i Kikole. Hun har flere gange tidligere været her men har ikke set vandpumpen før i dag. Hun er meget glad for at se, at byen er lykkedes med sine egne ideer. ”Det gør et stort indtryk på mig at se, at projekterne med FSC-skovene lykkes. Det er lokalsamfundet selv, som har taget beslutning om, hvad pengene skal bruges til, samt taget initiativ til at få det bygget. Jeg kan se, at de tager ansvar for deres vandsystem og selv vedligeholder det,” uddyber hun. Halvdelen af pengene fra salg af FSC-træ går til fælles projekter.

Abdallah, en respekteret mand i landsbyen på omkring de 50, forklarer os lidt om, hvilke fremtidsplaner byen har. "Næste gang vi får penge fra et salg af FSC-træ, så vil jeg stemme for, at vi skal brug nogle af dem på at reparere vejen op til vores landsby.” Vi spørger, hvorfor det er vigtigt, og han forklarer; ”et enkelt regnskyl her kan betyde, at vi ikke kan bruge vejene i en hel uge bagefter. Det gør det svært at komme frem. Hvis vi havde en bedre vej, ville det blive nemmere at komme rundt.”

Abdallah, 50 fra Kikole. (© Morten Bo Johansson)© Morten Bo Johansson

Men Abdallah er også meget interesseret i fremtidens handel med de savværker, som skal købe træet af deres by. ”I øjeblikket er der kun ét savværk, som er FSC-certificeret, og som køber træ fra os. Jeg drømmer om, at flere savværker kommer til, så vi også kan forhandle en bedre pris hjem. Som det er nu, er der ikke så meget konkurrence på prisen, da der ikke er så mange savværker om buddet. Jeg tror, at vi vil kunne få endnu mere for vores træ i fremtiden,” slutter Abdallah.

Om rejsen

For 6. år i træk sender FSC Danmark en ung designstuderende på en rejse til en FSC-certificeret skov et sted i verden. Formålet er at vise, hvordan FSC gør en forskel for skov, dyr og mennesker, og hvordan valget af bæredygtigt træ har stor indflydelse på skoven og dens indbyggere. Samtidig får den designstuderende lov til at udforme en prototype af sit design i samarbejde med lokale værksteder og i lokale træsorter. Designrejsen går i år til Tanzania, hvor Mette Vestergaard i følgeskab af en journalist og en fotograf tager på en uforglemmelig rejse. Mette Vestergaard er vinder af FSC Design Award, som du kan læse mere om herunder.

Om FSC Design Award

Mette Vestergaard vandt i efteråret 2011 den årlige designkonkurrence FSC Design Award, hvor hovedpræmien denne gang var en rejse til Tanzania. 

FSC Design Award stiller krav til, at deltagerne kombinerer bæredygtighed med æstetik og funktionalitet, og bæredygtighed er således et vigtigt element i bedømmelsen af de deltagende designs. FSC Design Award er en tilbagevendende begivenhed og er speciel, fordi alle indkomne bidrag bedømmes ved samme event.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208