Det laver vi

FSC Friday 2012


FSC Friday – quiz

1. Hvor mange hektar skov er FSC-certifceret på verdensplan?
a) Ca. 110 mio. hektar
b) Ca. 150 mio. hektar
c) Ca. 190 mio. hektar

2. Hvad er FSC-mærket blandt andet en garanti for?
a) At træet er transporteret miljøvenligt
b) At der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan reproducere naturligt
c) At træet er i en kvalitet, så det holder længere 

3. Hvor findes FSC-certificerede skove?
a) I alle verdensdele
b) I Afrika, Asien og Sydamerika
c) I Skandinavien, Sydeuropa og De Baltiske Lande


Svar på quiz:
1. b
2. b
3. a


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208