Det laver vi

Generalforsamling og temadag 2015

FSC Danmark afholder generalforsamling og temadag den 12. maj 2015


Vi afholdt generalforsamling og temadag tirsdag den 12. maj 2015. Foruden en ordinær generalforsamling for FSC Danmark bød dagen på en temadag omhandlende vores arbejde de næste fem år.

Temadag: 5 års strategi
Dette års temadag satte fokus på FSC Danmarks næste fem års arbejde og var åben for alle, som arbejder med FSC.

Under temadagen præsenterede vi den nye internationale strategi. Samtidig ønskede vi at høre fra dig, hvordan du mente, at vi kan gøre en forskel i din branche / på dit område. 

Vi var meget interesseret i input på områder som:

  • Hvilke målgrupper skal vi fokusere særligt på?
  • Griber vi vores projekter og aktiviteter an på den rigtige måde?
  • Hvad skal vi have fokus på internt i FSC-systemet fra dansk side?
  • Hvad gør vi godt? Hvad gør vi mindre godt?

Derudover var der selvfølgelig netværk og generel opdatering på FSC nationalt og internationalt.

Dagens input bliver taget med i udviklingen af den nye danske og skandinaviske strategi.

Generalforsamling
Temadagen blev indledt med en generalforsamling for FSC Danmark. Den ordinære generalforsamling dækkede blandt andet valg til bestyrelsen samt godkendelse af regnskabet. 

Generalforsamlingen var åben for alle, men det var kun medlemmer, som havde stemmeret.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208