Specificer dokumenterbart bæredygtigt træ

Aktiviteter for arkitekterDer stilles i dag flere og flere krav om brug af FSC-certificerede træmaterialer i danske byggeprojekter, og det med god grund. FSC Danmark hjælper arkitekter og rådgivere med viden om markedet for certificerede byggematerialer og dokumentation.


FSC-mærket træ – et materiale i vækst

Træ er det mest bæredygtige byggemateriale der findes. Når man bruger en kubikmeter færdigt forarbejdet træ i stedet for andre byggematerialer, har det et gennemsnitligt CO2-regnskab på - 2 ton. Det har altså stadig brugt mindre CO2 selv efter produktion, end det har optaget ved at vokse sig stort og stærkt.

Offentlige og private byggeherrer vil
have FSC-træ

FSC-mærket træ vinder frem i danske byggerier, hvor offentlige og private bygherrer stiller det som et krav. Det betyder, at FSC i dag efterspørges af for eksempel kommunen, som renoverer sin havnefacade, af den store koncern, som bygger nyt hovedkontor og af pensionsselskabet, som bygger ejer- og lejelejligheder.

Som arkitekt er du nok stødt på ønsket om mere træ eller noget bestemt træ, fordi et byggeri skulle DGNB-certificeres eller certificeres efter en anden certificeringsordning til bæredygtigt byggeri.

Vi klæder dig på

Vi tilbyder at klæde din organisation på til at hjælpe bygherrer og entreprenører med at sikre og imødekomme krav om dokumenterbart bæredygtigt træ. Arkitekter og rådgivere skal ofte kunne finde ud af, hvilke træarter og produkter, der er tilgængelige med FSC-certificering, og gå i dialog med leverandører. Samtidig har de også ofte ansvar for at sikre, at der modtages ordentlig dokumentation for bæredygtigt træ.

Hvad kan vi konkret hjælpe jer med?

Du tænker sikkert, hvad FSC Danmark i praksis kan hjælpe din virksomhed med. I kan blandt andet få gratis gå-hjem-møder for relevante medarbejdere, hvor vi kommer omkring:

  • Hvorfor specificere FSC og dokumenterbart bæredygtigt træ?
  • Kort om offentlige og private krav til bæredygtigt træ
  • FSC-produkter og træarter – hvilke muligheder er der?
  • Hvad er kravene til dokumentation?
  • Hvad er de klimamæssige fordele ved at anvende træ?
  • Introduktion til mindre kendte træsorter (LKS) - alternativerne til de kommercielt mest brugte træsorter

Kontakt os

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvilke aktiviteter netop din virksomhed vil kunne drage fordel af.

Kontakt Loa Dalgaard Worm, sekretariatsleder i FSC Danmark, på loa at fsc point dk eller på telefon 2878 0819.

Læs mere om, hvordan man sikrer dokumenterbart bæredygtigt træ her.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208