HOME for the Future

Nyt ambitiøst initiativ fra FSC Danmark skal de næste 5 år arbejde for at øge mængden af træ fra bæredygtigt forvaltede skove i det almene boligbyggeri i både Danmark og Holland. Projektet hedder HOME for the future og er en del af EU-life programmet. Projektet vil frem mod 2026 i samarbejde med en række aktører i den almene boligsektor, beboerne, samt interessenter fra byggebranchen skabe en ny agenda for, hvordan fremtidens almene boliger kan bygges i træ. HOME for the future er et partnerskab mellem FSC Danmark, FSC Holland og en række aktører i begge lande.

HOME for the future skal hjælpe boligforeninger i Danmark og Holland med at udvikle retningslinier for nybyggeri, så fremtidens almene boliger drager fordel af træ som materiale; bliver mere fleksible, lettere at renovere, giver bedre indeklima og efterlader et langt mindre CO2 aftryk til fordel for både nuværende beboere og fremtidens hjem – for os alle sammen.


Bliv en del af HOME – for the future

Projektet er stadig i opstartsfasen, så der er gode muligheder for at blive en del af HOME for the future. Vi søger brede samarbejder med alt fra boligforeninger, interesseorganisationer og byggebranchens aktører. Hvis det er noget du eller din organisation ønsker at høre mere om eller en udvikling I ønsker at blive en del af, så kontakt endelig Henriette Clausen, som er projektleder på HOME for the future.

De næste 5 år vil FSC Danmark undersøge og afprøve nye bæredygtige løsninger i det danske byggeri, hvor hovedfokus bliver at anvende træ fra forsvarlige kilder og bruge træet på en fornuftig og fremtidssikret måde. Det er en ambitiøs målsætning og hvis vi skal i mål, så skal vi arbejde sammen med andre initiativer og videnscentre, samt få hjælp fra hele byggebranchen og boligforeningerne.

Vi glæder os til at invitere jer alle til netværk, events og arrangementer de næste par år – så vi sammen kan blive klogere på at bruge træ til at gøre byggeriet mere bæredygtigt i Danmark.


Foto credit: Hustømrerne


Kontaktperson i Danmark
Henriette Aarslev Clausen
Projectmanager EU life

FSC Denmark
Ryesgade 9, 2tv
8000 Aarhus C, Denmark

2585 1789 / h.clausen at dk.fsc point org

Kontaktperson i Holland
Michelle Stede
Projectleider Hout en Circulaire Economie

FSC Nederland
Wilhelminapark 37
3581 NJ Utrecht

+31 (0)6 41656876 / m.stede at fsc point nl


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208