FSC Danmarks generalforsamling 2020

Fuldt hus til FSC's årsdag 2019FSC Danmark inviterer til generalforsamling tirsdag d. 12. maj fra 10-13. Her har du mulighed for at blive opdateret på FSC's arbejde og udvikling i Danmark. Du kan også stille spørgsmål til sekretariatet og FSC Danmarks bestyrelse. Arrangementet er gratis at deltage i og åbent for alle, men kun medlemmer af FSC Danmark har stemmeret.

På grund af COVID-19 / coronavirus afholdes FSC Danmarks generalforsamling i år som et online arrangement. Deltagerne vil forud for generalforsamlingen få tilsendt info om, hvordan de deltager.

Program for generalforsamlingen:

  • 10.00 - 10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program ved Søren Dürr Grue, Direktør i FSC Danmark
  • 10.15 - 11.45: Generalforsamling jf. FSC Danmarks vedtægter med bl.a. gennemgang af højdepunkter fra 2019, FSC's aktiviteter i 2020 samt bestyrelsesvalg
  • 11.45 - 13.00: "Ansvarlige virksomheder klarer sig bedst i kriser". Oplæg fra Flemming Møldrup, Märk - Creative advisor / Keynote speaker

Tilmeld dig her. Har du tilmeldt dig årsdagen før 1. april, så vil du automatisk modtage mødeindkaldelse til generalforsamlingen d. 12. maj, og så behøver du ikke tilmelde dig igen. Hvis ikke så tilmeld dig via linket.

Bemærk: FSC Danmarks generalforsamling plejer at blive afholdt som indledning til FSC Danmarks årsdag med et eller flere temaer. Årsdagen er pga. corona-situationen udskudt til torsdag d. 17. september. Læs mere her.

Dagsorden, bilag og opstilling til bestyrelse

Dagsorden jf. vedtægter:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2019
6. Fastsættelse af medlemskontingent
7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2020
8. Valg til bestyrelse
9. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse
10. Evt.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, så kontakt venligst sekretariatsleder Søren Grue Dürr på s.grue at dk.fsc point org eller meddel dette på selve dagen.

Medlemmer og bestyrelsen kan opstille punkter til dagsorden. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. d. 14. april.

Endelig dagsorden og bilag udsendes til medlemmerne elektronisk senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. d. 28. april.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208