FSC Danmarks generalforsamling 2021 (online)

FSC Danmark inviterer til generalforsamling tirsdag d. 4. maj fra 9-12. Her har du mulighed for at blive opdateret på FSC's arbejde og udvikling i Danmark. Du kan også stille spørgsmål til sekretariatet og FSC Danmarks bestyrelse. Arrangementet er gratis at deltage i og åbent for alle, men kun medlemmer af FSC Danmark har stemmeret.

På grund af COVID-19 og den fortsatte usikkerhed omkring større arrangementer, afholdes FSC Danmarks generalforsamling igen i år som et online arrangement. Deltagerne vil forud for generalforsamlingen få tilsendt info om, hvordan de deltager.

Til generalforsamlingen leger vi med det virtuelle mødeformat, vi efterhånden alle kan til hudløshed. Vi har derfor engageret os med et produktionsselskab og vil gøre vores til, at det hele føles lidt mere levende, og som om du kunne være til stede hos os i virkeligheden.

Tilmeld dig her.

Program for generalforsamlingen

09.00 - 09.15
Velkomst og gennemgang af dagens program ved Søren Dürr Grue, Direktør i FSC Danmark


09.15 - 10.45
Generalforsamling jf. FSC Danmarks vedtægter med bl.a. gennemgang af højdepunkter fra 2020, FSC's aktiviteter i 2021 samt bestyrelsesvalg

10.45 - 11.00
Pause

11.00 - 12.00
Tre af de helt store! Hvad er de helt store ting, der rører sig i FSC?
Vi inviterer til interview-session, hvor medlemsrepræsentanter og medarbejdere fra FSC Danmark sættes i den varme stol af Loa Dalgaard Worm. Vi dykker ned i ”Nyt ILO-krav for certificerede virksomheder”, ”Nyt FSC MIX-mærke” og ”Danske organisationer vil være medskabende i FSC”.

Vi tager med andre ord fat i tre centrale nuværende og kommende forandringer i FSC-systemet, der berører de fleste danske organisationer og virksomheder, der arbejder med FSC. Forandringerne skal sikre et fortsat robust FSC med positiv indflydelse på skov, natur og mennesker.

De tre emner er:

ILO-krav om arbejdstagerrettigheder i CoC-kæden
FSC har indført krav til FSC-certificerede virksomheder om overholdelse af arbejdstagerrettigheder baseret på ILO’s kernekonventioner. Hvorfor er det nødvendigt? Er det ikke overkill i forhold til danske virksomheder? Bliver det en stor byrde at leve op til? Hvad betyder det for FSC’s troværdighed som brand?

Deltagere:

  • Søren Dürr Grue, Direktør, FSC Danmark
  • Liv Vestergaard, Head of Quality and Compliance, Søstrene Grenes Import A/S
  • Gry Montiel, Nordic Representative, amfori & Konsulent, Projects by Montiel

Ny tekst i FSC MIX-mærket
FSC har ændret teksten i FSC Mix-mærket, som kan tages i brug fra januar 2022. Hvad skal det til for? Hvad er der i vejen med det eksisterende FSC Mix-mærke? Pålægger man ikke virksomhederne en stor byrde? Hvordan og hvornår skal mærket indfases? Og hvilken betydning har miljømærkers udformning generelt for den etiske markedsføring?

Deltagere:

  • Jens Holm Kanstrup, Teknisk rådgiver, Verdens Skove
  • Morten Brodde, Rådgiver og Relation Manager, FSC Danmark
  • Jakob Lamm Zeuthen, Miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv

Danske organisationer vil være medskabende i FSC
Stadig flere medlemmer af FSC Danmark vælger også at blive medlem af FSC International og søge indflydelse og netværk i det internationale FSC. Men hvem er de? Hvad søger de egentligt og hvorfor? Hvilken indflydelse har de danske organisationer på internationale beslutninger i FSC-systemet – har de overhovedet nogen? Hvad er det for et fællesskab, de gerne vil være del af?

Deltagere:

  • Kasper Kopp, Head of Sourcing & Compliance, Keflico
  • Søren Dürr Grue, Direktør, FSC Danmark
  • Peter Kofod Kristensen, Senior Manager, Bioenergy Sustainability, Ørsted

Tilmeld dig her.

Dagsorden, bilag og opstilling til bestyrelse

Dagsorden jf. vedtægter:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2020
6. Fastsættelse af medlemskontingent
7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2021
8. Valg til bestyrelse
9. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse
10. Evt.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, så kontakt venligst sekretariatsleder Søren Grue Dürr på s.grue at dk.fsc point org eller meddel dette på selve dagen.

Medlemmer og bestyrelsen kan opstille punkter til dagsorden. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. d. 6. april.

Endelig dagsorden og bilag udsendes til medlemmerne elektronisk senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. d. 20. april.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208