FSC Danmarks generalforsamling 2021 (online)

FSC Danmark inviterer til generalforsamling tirsdag d. 4. maj fra 9-12. Her har du mulighed for at blive opdateret på FSC's arbejde og udvikling i Danmark. Du kan også stille spørgsmål til sekretariatet og FSC Danmarks bestyrelse. Arrangementet er gratis at deltage i og åbent for alle, men kun medlemmer af FSC Danmark har stemmeret.

På grund af COVID-19 og den fortsatte usikkerhed omkring større arrangementer, afholdes FSC Danmarks generalforsamling igen i år som et online arrangement. Deltagerne vil forud for generalforsamlingen få tilsendt info om, hvordan de deltager.
Program for generalforsamlingen:

  • 09.00 - 09.15: Velkomst og gennemgang af dagens program ved Søren Dürr Grue, Direktør i FSC Danmark
  • 09.15 - 10.45: Generalforsamling jf. FSC Danmarks vedtægter med bl.a. gennemgang af højdepunkter fra 2020, FSC's aktiviteter i 2021 samt bestyrelsesvalg
  • 10.45 - 11.00: Pause
  • 11.00 - 12.00: Oplæg og indspark med efterfølgende diskussion og spørgsmål (TBA)

Tilmeld dig her.

Dagsorden, bilag og opstilling til bestyrelse

Dagsorden jf. vedtægter:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2020
6. Fastsættelse af medlemskontingent
7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2021
8. Valg til bestyrelse
9. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse
10. Evt.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, så kontakt venligst sekretariatsleder Søren Grue Dürr på s.grue at dk.fsc point org eller meddel dette på selve dagen.

Medlemmer og bestyrelsen kan opstille punkter til dagsorden. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. d. 6. april.

Endelig dagsorden og bilag udsendes til medlemmerne elektronisk senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. d. 20. april.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208