Et stærkere FSC

Motion 8Ved generalforsamlingen i 2011 i Malaysia, vedtog FSC's medlemmer, at man skulle gennemføre en vurdering af nuværende og fremtidige økonomiske og operationelle behov i det globale FSC-netværk. Price Waterhouse Coopers og Sustainability Ltd har stået bag en analyse, der leder til forandringer i FSC-systemet.


Etablering af en stærkere FSC-organisation 

Der er ingen tvivl om, at FSC har opnået sin nuværende succes gennem uundværlig støtte og engagement fra de mange medlemmer, interessenter, medarbejdere og netværkspartnere. Men meget mere skal gøres. Afskovning og nedbrydning af biodiversiteten i verdens skovområder fortsætter i et tempo, der kræver nye tankegange, arbejdsmetoder samt ekstra ressourcer, hvis FSC skal tage det nødvendige kvantespring for at bidrage til at løse problemet. 

I løbet af det sidste årti er FSC vokset til en af verdens mest succesfulde certificeringsordninger. Antallet af certificeringer er siden starten steget fra nogle få tusinde til mere end 27.000 certificerede virksomheder globalt. Udbredelsen skyldes blandt andet de mange nationale repræsentanter og FSC-kontorer, som er opstået hvor der har været behov for- og initiativ til det – f.eks. fra virksomheder og NGO’er. Men denne lidt ustrukturerede organisationsform, som tidligere har fungeret fint, er der nu behov for at professionalisere og målrette yderligere, så FSC også kan stå stærkt i fremtiden.

Én mere målrettet FSC-organisation
Set i lyset af den hastige vækst i antallet af FSC-certificerede virksomheder på tværs af forskellige markeder, er der et presserende behov for, at den hidtil lidt tilfældige opblomstring af FSC-kontorer bliver mere organiseret. Målet er at skabe en mere sammenhængende og dermed stærkere organisation og strømline de services, der tilbydes i hvert land.

Den årlige registreringsafgift (Annual Administration Fee, AAF) til FSC blev oprindeligt etableret for at støtte FSC’s kerneservices til medlemmer og klienter. Afgiften går blandt andet til udvikling af politikker og standarder, til at støtte afvikling af flerkammerforvaltning, til varemærkebeskyttelse og markedsudvikling af FSC-mærkede produkter, samt støtte til FSC-netværkspartnere i hele verden. Med et voksende FSC-system rækker afgiften ikke til at dække behovet for at levere tilstrækkelige og professionelle services.

I øjeblikket er AAF den globale FSC-organisations primære indkomstkilde. Revisionen af AAF-politikken bidrager til at gøre det muligt for FSC og de nationale kontorer at servicere certifikatholdere, certificeringsinstanser og interessenter. I de kommende år vil den globale FSC-organisation også sprede sine indkomstkilder ud, blandt andet via en stærkere donationsstrategi og ved at undersøge fordelene ved en investeringsfund for FSC.

Medlemmer har bedt om fremtidssikring
Ved generalforsamlingen 2011 i Kota Kinabalu, Malaysia, vedtog medlemmerne at FSC skulle gennemføre en strategisk vurdering af nuværende og fremtidige økonomiske og operationelle behov i hele det globale FSC-netværk (International Center, netværkspartnere og regionale kontorer). Undersøgelsen skulle omfatte emner relateret til decentralisering, regionale kontorers rolle samt hvordan man overordnet sikrer god ledelse og ansvarlighed i hele FSC-netværket i fremtiden. Denne analyse skulle inkludere en gennemgang af FSC’s nuværende og potentielt indbringende indkomstkilder (og prissættelse) såvel som nuværende og potentielle globale og regionale kilder til indkomster fra velgørenhed.

FSC hyrede et ledelsesrådgivningsteam fra Price Waterhouse Coopers (London) (PwC) og Sustainability Ltd. til implementeringen af beslutningsforslaget. I samarbejde med FSC-medarbejdere fra hele verden, undersøgte de FSC-organisationens reelle tilstand på et globalt, regionalt og nationalt niveau i forhold til finansiering, kapacitet og evne til at yde services. Hovedformålet var at identificere, hvordan FSC som organisation bedst kan og skal støtte stigningen i certificeringer uden at gå på kompromis med et højt niveau af professionalisme, serviceydelser og integritet. 

Målet er en stærk, globalt relevant organisation
PwC og Sustainability bekræftede, at FSC er nødt til at kanalisere flere midler til regional og lokal markedsudvikling, opbygning af kapaciteter i det verdensomspændende FSC-netværk af regionale og lokale kontorer samt risikohåndtering, hvis man vil sikre fortsat vækst og service til certificerede virksomheder. 

I det nuværende FSC-system vokser behovene. FSC-netværket mangler i høj grad ressourcer. For blot at være i stand til at bevare det nuværende niveau af netværksengagement i FSC, er det nødvendigt, at indtægterne vokser. Ud over det, er der et ønske om, at FSC skal  vokse i vigtige lande, hvor vi endnu ikke er repræsenteret. Det vil også kræve midler.

Der ligger arbejde forude
FSC’s mål nu er at sikre, at FSC som en verdensomspændende organisation er udstyret til at imødekomme det voksende behov for støtte fra certificerede virksomheder, skovejere, NGO’er og andre interessenter.


En af konklusionerne fra det arbejde, der allerede er gjort, er, at FSC vil gøre større fremskridt mod sit mål ved at skifte fra den lidt tilfældige udbredelse af FSC-kontorer og kontaktpersoner til strategisk vækst og udvikling. Den omstilling kræver, at FSC:

  • Tænker og arbejder som én global organisation, som samtidig drager nytte af fordelene ved at være lokalt tilpasset
  • Er mere strømlinet i de aspekter af organisationens arbejde, som handler om at levere en service
  • Bruger forskellige metoder til at engagere sig i lokale kontekster på en passende måde, der tager højde for FSC-værdier og den konkrete situation på stedet
  • Udvikler gennemskuelige systemer og processer til at understøtte beslutningstagning for at bevare tillid og engagement fra forskellige interessenter

For at lede dette arbejde har FSC’s generaldirektør, Kim Carstensen, formet en rådgivningsgruppe bestående af repræsentanter fra nationale og regionale kontorer fra hele verden, certificeringsinstanser og FSC direktion. I løbet af den næste periode vil denne gruppe arbejde intensivt på at sikre implementeringen af de aftalte anbefalinger fra PwC og Sustainability i FSC-organisationen. Dermed sikrer man, at FSC som organisation styrkes, bliver mere kompetent og skaber mere værdi end nogensinde før. Eksempelvis vil forskellige former for lokalt engagement, såsom koordinering under regionalt niveau (i Afrika for eksempel) og direkte forbindelser mellem FSC International og nationale kontorer (eksempelvis Kina og Indonesien) blive en del af FSC-familien. 

Opfordrer til vækst og håndtere risici
Processen vil også betyde et skifte i den nuværende distributionsmodel for indkomster mellem FSC International og netværkspartnerne. Det vil blive implementeret i januar 2014 og gradvist udbygges over de kommende år. Samtidig vil der blive arbejdet på at sikre, at nationale kontorer og andre former for national repræsentation vil have de samme muligheder for at tilbyde services på tværs af regioner og lande.

Desuden vil det være rådgivningsgruppens opgave at vejlede om, hvordan FSC kan investere strategisk for at tage hånd om risici i vigtige lande og for at opbygge momentum i underudviklede markeder rundt omkring i verden, hovedsageligt i troperne. 

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208