Falcon: Et værktøj til formatering af Transaction Verification Data

Falcon (© FSC US)© FSC USI de sidste år med praktisk implementering af transaction verification har vi samlet information om, hvilke dele af transaction verificationn der er vanskelige og tidskrævende for vores certificerede virksomheder, deres auditører, ASI og FSC.


Om Falcon

Transaction Verification er en ekstra kontrolproces, der kan kræves af certificerede virksomheder i særlige regioner eller indenfor særlige arter /produktgrupper. Kravet ligger som en del af FSCs sporbarhedsstandard, FSC-STD-40-004 V3, og har til formål at sikre, at virksomheders registrede FSC-output er korrekte og matcher de FSC-input mængder og typer, deres handelspartnere har registreret. Verifikationen udføres af virksomhedens certificeringsfirma og Assurance Services International (ASI). For at transaction verification skal fungere, skal alle nødvendige data forelægges i samme format på tværs af de handlende virksomheder, da sammenligning ellers er vanskelig.

Vi har identificeret, at selv når der leveres et skabelon Excel-ark med eksempel, har certificerede virksomheder problemer med at levere fuldstændig ensartet data og i et ensartet format – oftest fordi menneskelige fejl i registreringen gør, at et komma står forkert eller der sniger sig en slåfejl ind et sted. Dette får Excel-arket til at gå frem og tilbage mellem ASI, certificeringsfirmaet og den certificerede virksomhed flere gange – en proces koster alle parter meget tid og giver ekstra omkostninger.

Et nyt værktøj til at validere din datakvalitet
For at lette denne administrative byrde for alle parter har FSC udviklet Falcon, som vil blive udgivet i slutningen af ​​februar 2019. Falcon er et simpelt Excel formateringsværktøj, der er lokalt hostet, så data ikke skal hostes i en cloudbaseret løsning eller udenfor firmaets firewalls. Falcon giver FSC-certificerede virksomheder mulighed for at forberede sig på transaction verification ved at lade dem nemt kontrollere deres Excel-ark, før det sendes til deres auditør. Værktøjet bekræfter, at alle obligatoriske felter er udfyldt i det korrekte format - fx, at felter for enheder er fyldt med identificerede mulige enheder, at licensnumrene har det rigtige format og lignende kontrol.

Falcon vil forblive et frivilligt og gratis værktøj og er primært relevant for certificerede virksomheder, der skal leve op til Transaction Verification.

Ved brug af værktøjet kan certificerede virksomheder enten verificere allerede udfyldte regneark i et foruddefineret format eller indtaste claims en efter en.

Falcon kan også bruges som et volumenoversigt værktøj, hvor alle claims opsummeres til et samlet volumen regnskab i et allerede godkendt format.

Værktøjet udfører imidlertid ikke transaction verification eller sammenligner krav på tværs af certificerede virksomheder. Denne del af transaction verificationsprocessen skal stadig udfyldes af ASI.

For certificerede virksomheder, der er interesseret i at bruge Falcon, er Falcon brugervejledningen tilgængelig på fsccredibility.zendesk.com, hvorfra FSC credibility ntervention team også kan kontaktes for yderligere support.

Mere avancerede værktøjer planlagt i 2019
I 2019 tilstræber FSC at pilotteste af en blockchain-løsning med det formål at sænke omkostningerne for certificering dramatisk og samtidig styrke integriteten af ​​FSC-krav. Vi mener, at nye teknologier som blockchain kan anvendes på måder, der udvider rækkevidden af ​​certificering til små og mellemstore virksomheder. Hvis du er interesseret i at lære mere om dette nye tiltag, opfordrer vi dig til at følge vores gruppe på LinkedIn kaldet FSC Digital Innovations.

Lukning af den nuværende version af OCP-softwaren
Som led i processen med at forbedre nuværende platforme lukker vi den nuværende version af OCP-softwaren. Vi vil fortsætte med at støtte alle aktive brugere indtil udgangen af maj 2019 og vil aktivt hjælpe brugerne med at overgå til Falcon-værktøjet, som vil blive lanceret inden udgangen af ​​februar 2019. Vi vil også på anmodning hjælpe aktive brugere af OCP platformen med at tilgå og udtrække deres data, før det slettes. FSC rækker ud direkte alle aktive brugere af OCP'en og supporterer migrering til andre platforme.

Læs mere om lukningen af OCP her.

Vi opfordrer til feedback på Falcon!

Vi har brug for og værdsætter input fra vores interessenter om dette nye værktøj. Det er vigtigt for os, at vores værktøj virker for dig og ikke gør din administrative byrde større. Som følge heraf bliver det nye værktøj frigivet i en beta-version fra slutningen af ​​februar til juni 2019, og vi opfordrer til, at man giver input.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208