Årsdag og generalforsamling i FSC Danmark

FSC Danmarks Årsdag 2017Vi inviterer til en spændende årsdag under overskriften ”Forløs jeres FSC®-markedsføringspotentiale” blandt andet med oplæg fra en af verdens største detailkæder El Corte Inglés, som har oplevet stor succes med målrettet FSC-markedsføring.

Årsdagen 2017, der afholdes onsdag d. 10. maj, indledes med generalforsamling. Generalforsamlingen er åben for alle, men kun medlemmer af FSC Danmark har stemmeret. Her kan du høre, hvad FSC Danmark har brugt året 2016 på, og hvilke store projekter der venter i 2017. Læs mere om generalforsamlingen nederst på siden. Som afslutning på årsdagen skifter vi scene til FSC Design Award, hvor vi skal se kåringen af vinderen og de mange flotte designs.

Download invitation med program her.

Generalforsamling
10.00 - 10.15: Kaffe og registrering

10.15 - 10.30: Velkomst og præsentation af dagens program v. sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm

10.30 - 11.30: Generalforsamling i FSC Danmark – inkl. bestyrelsesvalg og årsberetning

Temadag
11.30 - 11.45: Introduktion til dagens tema ”Forløs jeres FSC-markedsføringspotentiale”

11.45 - 12.30: Social ansvarlighed i et B2C-perspektiv: Kan det betale sig at redde verden? Ved Brian Sundstrup, Senior Advisor i CSR & Innovation

12.30 - 13.30: Frokost og netværk

13.30- 14.15: Mersalg gennem FSC-marketingkampagne ved Delia Garcia, CSR-manager hos El Corte Inglés

14.15-14.30: Spørgsmål og afrunding af dagen

FSC Design Award 2017
14:30 - 16.30: Vi går til Aller Huset og ser afgørelsen af FSC Design Award 2017 (drinks og netværk)

Information om generalforsamling

Foreløbig dagsorden for FSC Danmarks generalforsamling, som årsdagen indledes med, kan ses herunder og downloades nederst på siden.

– Dagsorden jf. vedtægter

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling
3. Valg af to referatkontrollører
4. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse
5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2016
6. Fastsættelse af medlemskontingent
7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2017
8. Valg til bestyrelse
9. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse
10. Evt.

Praktisk info
Ønsker medlemmer at opstille punkter til dagsordenen for generalforsamlingen, skal forslag være sekretariatet i hænde senest 12. april. Forslag sendes til sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm (loa@fsc.dk).

Ønsker medlemmer at stille op til bestyrelsen, så kontakt også Loa eller meddel dette til selve generalforsamlingen.

Medlemmer vil modtage endelig dagsorden samt bilag senest to uger før generalforsamlingen (senest 26. april).

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208