Udbredelse af mindre kendte tropiske træarter

Mindre kendte træarter (© FSC Danmark)© FSC DanmarkTropiske skove indeholder et væld af mindre kendte træarter, hvor flere af dem rummer et uforløst potentiale i forhold til vores behov i blandt andet byggeri og design.

Udbredelsen af flere træarter kan tage presset fra de mere traditionelle anvendte arter og samtidig medvirke til at løfte bæredygtig skovforvaltning i troperne.

Derfor arbejder FSC Danmark for at udbrede kendskabet til de såkaldte ”Lesser Known Timber Species” (LKTS), som en udvidet tilgang til bæredygtighed. Målet er at udvikle et dansk tømmermarked, der gør op med vanetænkning og øge udvalget af anvendte træarter.


Der findes cirka 50.000 træarter i verden

Vidste du, at der findes op imod 50.000 tropiske træarter i verden? Alligevel bruger vi kun ganske få af dem. De fleste kender arter som teak, azobé og mahogni, og derfor bliver de også efterspurgt, men der findes et uudnyttet potentiale i de mindre kendte arter.

Når man vælger arter, som man normalt ikke efterspørger, spredes presset imellem flere arter og på flere skoveområder. Det er godt for biodiversiteten, og samtidig skabes en bedre økonomi for flere skovejere i troperne, som ikke har de kendte arter i deres skovbrug. I takt med, at udbuddet af nogle af de mest anvendte arter bliver mindre eller bliver dyre, kan der også være gode økonomiske fordele ved at efterspørge flere arter.

Uanset træart - kendt eller mindre kendt - er det essentielle, at der vælges træ fra bæredygtige drevne skovområder.


Masser af udfordringer

FSC Danmark arbejder løbende med dialogskabende aktiviteter og forsøger at samle op på de udfordringer og forslag, der ligger i markedet. Udfordringen i brancherne, der anvender tropisk træ, er den tryghed, der ligger i at bruge de få kendte arter. Ingen ønsker at skulle udskifte træ eller kompensere kunder, når træet svigter. De ”nye” arter har derfor behov for at blive introduceret og testet i en dansk kontekst, da deres formåen bør dokumenteres til inspiration for andre. Det handler i høj grad om at finde den rette art til det rette formål.

En anden central udfordring er tilgængeligheden af arterne på markedet, og der ligger en opgave i at få opbygget infrastruktur omkring de mindre kendte arter. Det er alt sammen udfordringer, som kræver et sammenspil mellem alle aktører: Hele vejen fra skoven til dem, der i sidste ende anvender træet.


Databasen viser vejen

FSC Danmark har i et Danida-finansieret projekt skabt en database, som er fyldt med billeder af cases, hvor FSC-certificerede og mindre kendte træarter er anvendt. Den er målrettet arkitekter, designere, bygherrer, leverandører og rådgivere og fokuserer på konkrete brugscases. Herunder indeholder databasen desuden tekniske data for mere end 200 arter. Som et centralt element kan man søge efter, hvad man skal bygge og se eksempler på konkrete projekter, hvor de foreslåede mindre kendte træarter er brugt.

Ligger man inde med cases, hvor der er brugt FSC-certificerede og mindre kendte træarter, så er det også muligt selv at bidrage til databasen.

Databasen findes på lesserknowntimberspecies.com


Database


Animal Parade

En database med eksempler og informationer er ikke altid nok. Hvem vil ikke elske at føle og lugte træet også?

Derfor har FSC Danmark udviklet Animal Parade. Animal Prade er en serie af tre dyr, som er lavet af 35 mindre kendte træarter. Til hvert dyr medfølger en bog, hvor der findes cases med de arter, som de tre dyr består af. Hvert træstykke har et nummer indhugget, som henviser til en side i bogen, hvor der er teknisk information, billeder og en kort beskrivelse af den pågældende art.

Animal Parade udleveres strategisk til virksomheder, der vurderes relevante i udbredelsen af mindre kendte træarter.

Animal Parade er designet af Martin Dalsgaard Christensen, der arbejder under navnet 'Machvaerk’. I 2013 blev han tildelt en runner-up præmie på det danske FSC Design Award og vandt ”Designer Talent of the Year” ved Danish Entrepreneurship Award samme år. Det er en pris, som han delvist blev tildelt for sit arbejde på den første prototype af dette træprøve-dyr.

Dyrene er produceret af Jyndbjerg Møbelsnedkeri (FSC-C123578).Mere information

Den franske forskningsinstitution indenfor jordbrug, CIRAD, har udviklet softwaren Tropix7, som indeholder tekniske specifikationer på omkring 200 tropiske arter. CIRAD er kilde til størstedelen af den tekniske data på FSC Danmarks database.

International Tropical Timber Organization (ITTO) har udviklet deres egen omfattende database med tekniske data om tropisk træ.

Miljøorganisationen WWF har udviklet vejledningen ”Guide to Lesser Known Tropical Timber Species” med henblik på at informere indkøbere og beslutningstagere om tilgængeligheden af og fordelene ved mindre kendte træarter. Guiden kan downloades her.

FSC Holland har udviklet platformen ”Goed Hout Project”, hvor hollandske og belgiske byggeprojekter med anvendelse af FSC-certificeret træ præsenteres - herunder en række med mindre kendte tropiske træarter.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208