Netværk om tropisk træ - 2017

FSC Danmark samler i 2017 træbranchens vigtigste aktører om fælles muligheder og problemknusning.
En del af netværkets aktivitet bliver at skabe opmærksomhed om bæredygtigt tropisk tømmer, herunder fremme af flere træarter på markedet.

Netværksaktiviteterne starter i begyndelsen af 2017 og skal både fokusere på opkvalificering, informationsaktiviteter og en ambitiøs samskabelsesproces om et ikonisk byggeprojekt. I netværket planlægges 3-4 møder i løbet af 2017 med spændende oplæg fra ind- og udland. Netværket er for alle interesserede virksomheder, der arbejder med tropisk træ og vil blive faciliteret af FSC Danmark med støtte fra European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC).

Det er gratis at deltage.

Alle med interesse for at deltage i netværket kan kontakte netværkskoordinator, Kristian Jørgensen

Mail: kristian at fsc point dk
Tlf. 28 87 78 08.


Aktivitetskalender

Endnu ikke endeligt fastlagt


Ikonisk vartegn skal kommunikere træ

Blandt netværksaktiviteterne har FSC Danmark teamet op med initiativgruppen for udviklingen af Aarhus’ sydhavnsområde, kendt som Kulbroens Venner. Visionen for gruppen er at lave den gamle kulbro i området om til en ikonisk gangbro, der kan fungere som bindeled mellem det ”gamle” Aarhus og den nye bydel i Sydhavnen – Projektet bliver betegnet som Aarhus’ svar på New Yorks High Line.

Arbejdet bliver kickstartet i 2017 med en midlertidig demo-bro lavet som et samarbejde mellem netværkspartnerne og relevante aktører i området. Projektet skal bruges som inspiration for den igangværende arkitektkonkurrence til den endelige Kulbro og præsentere bæredygtigt, tropisk træ. Samtidig skal demo-broen være med til at styrke fortællingen om træets bidrag til bæredygtig udvikling i de tropiske egne.


Om Samarbejdet med STTC

Med opbakning fra The European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) samt videreførelsen af aktiviteter under FSC Danmarks Danida-støttede projekt om udbredelse af bæredygtigt træ i byggesektoren skabes netværket og dets aktiviteter i nær dialog med de deltagende virksomheder.


STTC er en sammenslutning af organisationer, som gennem kommunikation, undervisning, best practise og videndeling har til formål at øge europæernes opmærksomhed på bæredygtigt tropisk træ. Sammenslutningen består blandt andet af nationale og lokale myndigheder samt importører, grossister og andre tømmervirksomheder over hele Europa.


Organisationer, der deltager i STTC, er grupperet i forskellige kategorier efter type og niveauet af engagement som partnere. I øjeblikket spænder STTC’s deltagere fra byer som Madrid, Barcelona, Rotterdam, Amsterdam og Malmø til tømmerimportører, byggefirmaer og store detailkæder


Sammen med andre instanser på området arbejder STTC på at få udviklet handlingsplaner for ansvarligt indkøb i tømmerbranchen. Desuden støtter STTC både private virksomheder og offentlige myndigheder i opsætning af handlingsplaner for at øge indkøbet af tropisk træ fra bæredygtige kilder.


Netværket har for nuværende tilslutning fra:

Kulbroen, NCC, Keflico, Global Timber, Cicon, Tracer, Stark, Grønning Hårdt Træ, Lund & Staun, XL BYG a.m.b.a., Wennerth Wood Trading og Copenhagen Hardwood.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208