Dialog og kontrol er vejen til god implementering af indkøbskrav

Aarhus Kommune og FSC Danmark dannede i 2018 et partnerskab, der skal øge kendskabet til certificerede træprodukter og klæde leverandører på til at leve op til kommunens krav om bæredygtigt træ og papir. Med partnerskabet ønsker FSC Danmark at inspirere andre offentlige organisationer til at styrke implementeringen af deres grønne indkøbspolitikker og -krav.


Indkøb & Udbud i Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune og FSC Danmark har slået pjalterne sammen for at udbrede kendskabet til certificeret, bæredygtigt træ og papir hos en bred gruppe af nuværende og kommende leverandører. Et af nøglepunkterne i samarbejdet mellem Aarhus Kommune og FSC Danmark er at sikre ordentlig dokumentation for, at produkter af træ, der købes og anvendes i Aarhus Kommune, kommer fra bæredygtige skove, genbrug eller andre ansvarlige kilder.

“Det er helt afgørende, at kommuner, regioner og andre offentlige organisationer følger op på de krav, de stiller, og kontrollerer dokumentationen fra leverandørerne. Ellers risikerer de, at de ambitiøse krav ikke får den ønskede effekt på udbredelsen af bæredygtigt skovbrug, fordi man ikke reelt ved, om produkterne har en bæredygtig oprindelse. Aarhus Kommune er first mover på det her område, og vi håber, de kan inspirere mange andre til at gå samme vej”, siger Morten Brodde, Rådgiver og Relation Manager i FSC Danmark.

PROAKTIV DIALOG OG VIDENDELING MED LEVERANDØRER ER AFGØRENDE

I løbet af partnerskabets første halve år har Aarhus Kommune søsat en række initiativer for at øge den interne og eksterne viden om certificerede produkter med hjælp fra FSC Danmark. Der har været informationsmøder for møbelvirksomheder og håndværkere, intern kapacitetsopbygning og kommunen har udgivet et informationsmateriale.

I informationsmaterialet ”Leverandørinformation: Aarhus Kommune vil sikre brugen af bæredygtigt træ og papir” fortæller Aarhus Kommune om sine krav til dokumenterbart bæredygtigt træ og papir, og hvordan leverandører kan leve op til dem. Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og FSC Danmark handler nemlig ikke kun om kontrol og opfølgning på krav, men også udbredelse af viden:

”Det er vigtigt for os, at vores leverandører har den nødvendige viden, og at vi får feedback på de krav, vi stiller. Derfor er det et naturligt skridt at invitere dem til informationsmøde og dialog i plenum”, siger Tommy Nielsen, Indkøbs og udbudskonsulent i Aarhus Kommune om kommunens informationsmøder.

FSC DANMARK KAN HJÆLPE OFFENTLIGE ORGANISATIONER MED GOD IMPLEMENTERING

FSC Danmark tilbyder kommuner, regioner og andre offentlige organisationer hjælp til at sikre god implementering af deres indkøbspolitikker. Samarbejdet med Aarhus Kommune kickstarter forhåbentlig en række andre gode samarbejder med landets offentlige indkøbere:

”Med partnerskaber med Aarhus Kommune har vi vist, at det her område er vigtigt, og at det kan lade sig gøre at styrke implementeringen med en mindre investering. Vi står klar til at hjælpe andre, som har behov for at få kigget deres processer igennem og brug for opkvalificering”, siger Søren Dürr Grue, Direktør i FSC Danmark.

EKSEMPLER PÅ INITIATIVER DER SIKRER GOD IMPLEMENTERING AF INDKØBSKRAV

  • Udvikling af procesbeskrivelse/procedure og ansvarsfordeling på tværs af organisatoriske enheder
  • Kapacitetsopbygning / videndeling internt i den offentlige organisation
  • Udarbejdelse af vejledningsmaterialer og brochurer (intern og ekstern brug)
  • Leverandørkommunikation
  • Kontrol og vurdering af dokumentation (årlig stikprøvekontrol på de enkelte aftaler/indkøb)
  • Informationsmøder (for personale og leverandører)
  • Løbende dialog / nye tiltag for at sikre god implementering
  • Brug af FSC Danmarks gratis indkøbs- og dokumentationspakke
  • Brug af FSC Danmarks konsulenter til at igangsætte ovenstående initiativer
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208