Den offentlige indkøbsvejledning

Navitas ved Aarhus Havn (© FSC Danmark)© FSC DanmarkEr du ansvarlig for indkøb eller arbejder med det på anden måde, så kan du med fordel bruge den offentlige indkøbsvejledning og gøre brug af værktøjerne på denne side.


Regler og retningslinjer for offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ og papir

Sidder du som indkøber i det offentlige eller i en privat virksomhed eller rådgiver om offentligt indkøb, kan du følge statens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ.

Vejledningen trådte i kraft d. 1. juli 2014 og peger blandt andre på FSC som garant for lovligt og bæredygtigt træ. Certificeret træ anbefales som den nemmeste vej til dokumentation af bæredygtigt og lovligt træ. ”Bæredygtigt træ” defineres i vejledningen som træ fra bæredygtigt forvaltede skove, genbrugstræ eller en kombination iblandet ”lovligt fældet træ”.

Samtidig trådte et cirkulære, som gør vejledningen bindende for staten, i kraft. Det vil sige, at samtlige ministerier herunder departementer, styrelser og direktorater er forpligtede til at følge vejledningen. Cirkulæret gælder for statens indkøb af al slags træ- og papirmateriale til byggeri, møbler, papir m.v. (dog ikke energitræ).

For kommuner og regioner er vejledningen frivillig. Flere kommuner og regioner har dog allerede forpligtet sig til at følge vejledningen, og hele 94 % af danske kommunalpolitikere svarer, at kommunerne skulle fremme etik og miljø gennem de kommunale indkøb.

Læs mere om vejledningen og cirkulæret på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Værd at vide om vejledningen

  • Vejledningen er møntet på alle offentlige institutioner. 
  • Vejledningen fremhæver, at bæredygtigt indkøb ikke medfører nævneværdige meromkostninger. Indkøb af mindre kendte træsorter med samme (eller bedre) kvalitet som de gængse træsorter kan endda nedbringe prisen. Vejledningen anbefaler derfor, at man i udbuddet beskriver de ønskede karakteristika ved træet (farve, egenskaber m.v.) i stedet for en bestemt træsort. 
  • Vejledningens regler differentierer mellem ”større” og ”mindre” indkøb og indeholder desuden konkrete formuleringer til udbudsmateriale.

Vil du vide mere om vejledningen og FSC?

Kontakt FSC for en briefing om cirkulæret og vejledningen. Vi kan også hjælpe dig med at finde FSC-certificerede leverandører og produkter og tage en dialog om fordelene ved at købe bæredygtigt træ.

Du kan finde flere informationer om, hvordan du finder FSC-certificerede leverandører og produkter her.

Hent informationer om indkøbsvejledningen
Du kan finde indkøbsvejledningen, cirkulæret og en pakke med alle vores vejledninger og hjælpematerialer via boksene øverst i højre side.

Gode råd og guidelines
I højre side af denne side kan du desuden finde:

  • gode råd til sikring af krav om bæredygtig og lovlig oprindelse i udbudsmateriale.
  • miniguide til søgning i FSC’s internationale database over FSC-certificerede leverandører og deres certificerede produktgruppe.
  • guide til indkøb af FSC-certificerede byggematerialer
  • en FAQ om offentligt indkøb af bæredygtigt træ og papir samt FSC
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208