Brug af miljømærker i udbud

Står I over for grønne indkøb? Så husk, at udbudsloven giver mulighed for at stille krav om miljømærker.

FSC-mærketDen nye udbudslov giver jer mulighed for at stille krav om miljømærker, da loven giver ordregivende myndigheder mulighed for at kræve, at varer, tjenesteydelser, processer, procedurer og bygge- og anlægsopgaver opfylder fastsatte mærkekrav. Tidligere har ordregivende myndigheder kun måttet stille krav til de bagvedliggende, tekniske kriterier, der kræves for at opnå et miljømærke.


Miljømærker kan indgå i udbuddet på tre forskellige måder:

  • De kan indgå som en del af de tekniske specifikationer.
  • De kan indgå som del af kriterierne for tildeling af kontrakten.
  • De kan indgå i kontraktvilkårene.

Læs mere om, hvordan ordregivende myndigheder kan bruge miljømærker i de forskellige faser af et udbud på de underliggende sider. I boksen til højre kan du downloade dokumenter, der forklarer, hvordan FSC opfylder udbudslovens og EU-direktivers krav til mærker.

Læs udbudsloven her.

Andre vejledninger

  • Hent EU’s håndbog Buying Green her. Guidens formål er gøre det lettere for offentlige indkøbere at planlægge og implementere grønne offentlige indløb. Guiden indeholder konkret vejledning om, hvordan miljøhensyn kan inkluderes i alle faser af udbudsprocessen - eksempelvis gennem brug af mærkningsordninger.
  • En række cases med eksempler på markedsdialog i udvalgte europæiske lande er blevet udgivet af det europæiske projekt Innocat. Du kan hente dem her.
  • Hen den 3. udgave af Procura+ manualen her. Manualen sætter - med udgangspunkt i den nuværende økonomiske, politiske og juridiske ramme i EU - fokus på bæredygtige indkøb og kommer med forslag til, hvordan offentlige myndigheder og andre aktører kan gribe arbejdet an.
  • Du kan også hente Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udbudsreglerne her.

Kilde: Miljømærkning Danmark (ecolabel)

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208