Annoncér miljømærkekrav i god tid

Det anbefales, at I i god tid annoncerer forberedelsen af et udbud med krav om miljømærker, så markedet har god tid til at forberede sig på eventuelle krav.

For at give markedet så god tid som muligt til at forberede sig på eventuelle krav om miljømærker anbefales det, at I i god tid annoncerer forberedelsen af et udbud med krav om miljømærker. Dette kan eksempelvis ske ved offentliggørelse af en forhåndsmeddelelse om forestående udbud, herunder med en beskrivelse af hvilke miljøkrav, I forventer at stille.

En virksomhed kan blive FSC-certificeret på 2-3 måneder, men det kan variere fra branche til branche og afhænger af de produkter, der ønskes omfattet af certificeringen og eventuelle tilpasninger i produktionen m.v. I skal altid acceptere anden passende dokumentation, hvis tilbudsgiver ikke har haft mulighed for at få det krævede mærke, og derfor bør I altid fastsætte tilbudsfrister, som tager højde for at opnå det ønskede miljømærke.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208