Gå i dialog med markedet

Ønsker I at bruge miljømærker til at tage miljøhensyn i et udbud, er det en god idé at have en indledende dialog med markedet om jeres ønsker.

Udbudsloven tydeliggør mulighederne for markedsdialog og fastslår, at ordregivere altid har mulighed for at gennemføre indledende markedsundersøgelser. Det er underordnet, hvor lang tid før udbuddet dialogen gennemføres, og der er ingen formelle betingelser forbundet med dialogen. Dialogen kan vedrøre de miljømæssige, tekniske krav til det ønskede indkøb eller input til udformning af miljøhensyn i udbudsmaterialet, herunder udbudsbekendtgørelsen, tekniske specifikationer, tidsfrister mv. Den rådgivning, som potentielle ansøgere og tilbudsgivere yder i forbindelse med markedsundersøgelsen, må dog ikke medføre en væsentlig konkurrencefordrejning eller en overtrædelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed.

Brug evt. miljømærker som et under- eller delkriterie
Hvis I ønsker at stille mindstekrav om eksempelvis FSC, bør I starte med at undersøge, om der findes FSC-certificerede produkter i den ønskede produktkategori, da I ellers risikerer at indsnævre konkurrencen og dermed jeres valgmuligheder for meget. Hvis udbuddet af miljømærkede produkter er begrænset, kan I på baggrund af markedsundersøgelsen i stedet vælge at bruge miljømærkerne som et under- eller delkriterie til tildelingskriteriet, så det blot vægter positivt, hvis der tilbydes miljømærkede produkter. I kan også vælge at bruge miljømærkerne som vilkår for kontraktens gennemførelse, så det alene er det vindende tilbud, der skal være miljømærket.

Udbudsmateriale skal offentliggøres samtidig med udbudsbekendtgørelsen
Fremadrettet skal det øvrige udbudsmateriale offentliggøres samtidig med udbudsbekendtgørelsen. Efterfølgende vil det ikke være muligt at foretage ændringer af grundlæggende elementer, herunder mindstekrav og kriterierne for tildeling. Derfor er det vigtigt, at I som ordregiver har gjort jer klart, hvorledes I ønsker at inddrage miljøhensyn, da det ikke vil være muligt at foretage tilpasninger undervejs, hvis I bliver opmærksomme på, at markedet ikke kan imødekomme de stillede krav.

Læs mere om markedsdialog.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208