Miljømærker som mindstekrav

Udbudslovens nye bestemmelser om kravspecifikationen gør, at specifikke miljømærker kan efterspørges som mindstekrav.

Udbudsloven fastsætter nye bestemmelser om kravspecifikationen – eller de tekniske specifikationer som det også kaldes – der gør, at specifikke miljømærker kan efterspørges som mindstekrav, også kaldet skal-krav. Det betyder, at I kan henvise til miljømærket i stedet for – som tidligere – at opliste alle de bagvedliggende miljøkriterier.

I kravspecifikationen kan man vælge at stille mindstekrav til miljømærket, hvor tilbudsgiverne skal have mærket, eller man kan stille krav om opfyldelse af mærkekravene, hvor man gerne ser, at tilbudsgiverne har opfyldt kravene og lader dette vægte positivt i den efterfølgende tilbudsevaluering. Opstiller I miljømærket som et mindstekrav, kan og skal alle tilbud afvises, hvis de ikke opfylder kravene – også selvom tilbuddet indeholder andre fordele, som kunne opveje den manglende opfyldelse. Det er derfor vigtigt, at det klart fremgår af udbudsmaterialet, om opfyldelse af miljømærket er et egentligt mindstekrav eller om tilbudsbesvarelsen i forhold hertil indgår som en del af tilbudsevalueringen.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208