Sådan har FSC-certificering hjulpet virksomheder med EUTR

(© FSC GD)© FSC GDHerunder kan du finde eksempler på danske virksomheder, der bruger FSC-certificering som et værktøj til at imødekomme flere af de væsentlige krav i EU’s tømmerforordning.

Siden er bygget op med spørgsmål og dertilhørende svar.


Søstrene Grene Import A/S

Søstrene Grene Import A/S køber ind til 150 Søstrene Grene-butikker i 12 lande. Virksomheden, der er FSC-certificeret under FSC-CoC-koden SA-COC-005532, udvikler og sælger produkter inden for kategorierne interiør, papirvarer, gaveindpakning, hobby, køkken og legetøj.


Hvilke træbaserede produkttyper er omfattet af jeres Due Diligence-system?

Træprodukter: Borde, bænke, skamler, rammer, lærreder, hylder m.m.

Træbaserede produkter: Notesbøger, papir, kontorartikler, printet papir, karton/æsker og festartikler i papir.


Hvorfor har I valgt at bruge FSC-certificering til at imødekomme den europæiske tømmerforordnings krav?

Overordnet set er illegal skovhugst et alvorligt miljøproblem og en alvorlig trussel for mennesker og dyr, der lever i afhængighed af skovene. Hos Søstrene Grene vil vi gerne yde vores bidrag til at få noget gjort ved disse problemer. Ved at købe FSC-certificeret træ, sikres det, at der ikke fældes mere træ, end der produceres, og samtidig sørges der for, at dyr og planteliv beskyttes, og at de mange mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn.

Når vi så samtidig kan sikre, via FSC-certificeringen, at vi overholder EUTR eller i hvert fald minimerer risikoen for at købe ulovligt fældet træ, så er vi slet ikke i tvivl om, at det er den bedste måde at gøre det på.

Vi kan bruge FSC-certificeringen som et redskab til at overholde EUTR. FSC handler om bæredygtighed, men FSC- certifikaterne og de FSC-certificerede produkter dokumenterer også, at træet og træprodukterne er fældet i overensstemmelse med gældende lovgivning, sådan som det er beskrevet i EUTR.


Hvilke krav i EUTR bruger I FSC-certificering til at imødekomme?

Kravet om sporbarhed fra start til slut. Ved at købe FSC- certificerede produkter har vi allerede opfyldt væsentlige krav i EUTR vedrørende informationsindsamling og risikovurdering. Dette betyder meget for os, da vi kan spare en masse tid på indsamling af information, og vi ikke hver eneste gang skal risikovurdere det enkelte land og træart.

Ved at følge fastlagte procedurer omkring kontrol af FSC-indkøb samt tilvejebringe/indsamle supplerende oplysninger fra vores leverandører kan vi på en enkelt måde opfylde kravet om at have et godt due diligence-system. Hermed kan vi også sikre kravet om lovligheden. Det er vigtigt for os, at træ og træprodukter er fældet under lovlige forhold.


Hvordan bruger I i praksis FSC-certificering til at imødekomme disse krav?

Vi stiller krav til leverandøren om, at de skal have en FSC COC -certificering, ellers kan vi ikke købe fra dem. Leverandørerne skal også være certificeret til lige præcis at kunne sælge de typer produkter, som vi ønsker at købe.

Vi tjekker løbende op på certifikater og produktkategorier samt indsamler supplerende oplysninger vedrørende træarter og hugstland for hvert eneste produkt. Herudover vurderer vi træarter og hugstland for hvert eneste produkt, og anvender FSC-certificeringen som en risikominimerende faktor, når træarten for eksempel stammer fra et højrisikoland.


Hvilke andre fordele har I oplevet ved at bruge FSC-certificering i jeres Due Diligence-system?

Hos Søstrene Grene købes der mange forskellige produkter, og vi er meget afhængige af, at indkøbene kan gøres i et vist tempo. Hvis vi skulle købe træ og træbaserede produkter, der ikke var FSC-certificerede, ville vi være nødt til at lave et ret omfattende ”due dilligence” på hvert eneste produkt.

Det giver os meget ro i maven, at vi har taget beslutningen om udelukkende at købe FSC-certificerede træ- og træbaserede produkter. Vi kan koncentrere os om et mindre antal leverandører og sørge for, at de kan levere de certificerede produkter til os.

Det sparer os for en masse tid og administration, at vi kan anvende FSC certificeringen som et redskab til at overholde EUTR. Samtidig kan vi også være med til at fremme køb og salg af bæredygtigt træ.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208