Revidering af den danske FSC-skovstandard

Revideringen af den danske FSC-skovstandard er begyndtPå denne side finder du et overblik over den seneste revision af den danske FSC-skovstandard, som blev afsluttet i juni 2018.


Anden revidering af den danske FSC-skovstandard
Med udgangspunkt i FSC's internationale Principper og Kriterier og Internationale Generiske Indikatorer påbegyndte FSC Danmark revideringen af den første version af den danske FSC-skovstandard (2004) i 2012. Da processen skulle afstemmes med udviklingen af de generiske indikatorer (2015) og revideringen af de internationale principper og kriterier (2014), blev den forsinket, men afsluttet i 2018, hvor den reviderede danske skovstandard blev godkendt i juni måned.

Processen
I forbindelse med revideringen blev der nedsat en arbejdsgruppe, som stod for udarbejdelsen af den nye standard. Derudover havde alle interesserede mulighed for at holde sig orienteret og give feedback gennem et konsultativt forum. To udkast blev sendt i høring - begge i to måneder - og høringssvarene blev efter begge høringer diskuteret af arbejdsgruppen og indarbejdet i standarden i det omfang, der var konsensus om dem. Mellem den første og anden høring blev standardudkastet testet i skove - både i skove på næringsfattige og næringsrige jorder og store og små skove. Skovtesten gav inputs og feedback fra skovejere omkring certificeringskravene, som arbejdsgruppen så vidt muligt indarbejdede i det andet udkast og den endelige version af den reviderede standarden.Det endelige udkast til en ny dansk FSC-skovstandard blev først godkendt af FSC Danmarks bestyrelse og efter tilrettelser officielt godkendt hos FSC’s internationale "Policy and Standards Committee" i juni 2018.

Læs mere om arbejdsgruppen og det konsultative forum


OPDATERINGER


Opdatering 29. juni 2018: Den reviderede danske FSC-skovstandard er godkendt og offentliggjort. Læs mere her.


Opdatering 20. december 2017: Processen med at udvikle den nye danske FSC-skovstandard er nu afsluttet og resultatet er sendt til godkendelse hos FSC International. Læs mere her.


Opdatering 4. juli 2017: FSC Danmark inviterer alle interessenter til at kommentere på det andet udkast af den reviderede FSC-skovstandard udarbejdet af den danske tre-kammer arbejdsgruppe. Læs mere her.


Opdatering 1. marts 2017: FSC Danmark og arbejdsgruppen takker for de mange høringssvar på det første udkast af den reviderede FSC-skovstandard. Læs om høringssvarene her.


Opdatering 14. december 2016: Et udkast til en revideret dansk FSC-skovstandard er nu i offentlig høring. Høringen løber i perioden 14. december 2016-14.februar 2017. Alle interessenter inviteres til at kommentere på udkastet. Læs mere her.


Opdatering 14. november 2016: Et udkast til en revideret dansk FSC-skovstandard er nu næsten klar til offentlig høring. Arbejdsgruppen mødtes sidst i starten af maj, og det er først lykkedes at samle gruppen igen i starten af november. Arbejdet med skovstandarden har dog på ingen måde stået stille siden maj. Læs mere her.


Opdatering 18. august 2015: Det første samlede udkast til en revideret standard behandles nu af arbejdsgruppen bag revisionsarbejdet. LÆS MERE...


Opdatering 3. februar 2015: Standardfacilitator Sofie Tind Nielsen er tilbage fra barsel, og den danske FSC-arbejdsgruppe genoptager revideringsarbejdet. På baggrund af de endelige IGI'er opdateres arbejdsgruppens udkast til indikatorer.


Opdatering 24. september 2014: Offentliggørelsen af de endelige IGI'er (de internationale generiske indikatorer), som den danske arbejdsgruppe skal bruge til at udforme danske kriterier, er blevet udsat til marts 2015. Det betyder, at første udkast til den danske FSC-skovstandard (desværre) igen bliver udsat.

Læs mere om udsættelsen af de internationale generiske indikatorer her.


Opdatering 7. juli 2014: Revideringen af den danske FSC-skovstandard er i fuld gang. LÆS MERE ...


Opdatering, 7. februar 2014: Netop nu er andet udkast til de Internationale Generiske Indikatorer til høring. Og med dem til rådighed kan processen med revideringen af den danske FSC-skovstandard tage fart hen over foråret 2014. LÆS MERE ...


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208