Revidering af den danske FSC-skovstandard

Revideringen af den danske FSC-skovstandard er begyndtFSC Danmark har igangsat arbejdet med revidering af den danske FSC skovstandard. Det skete på et opstartsmøde i Odense d. 15. maj 2012. Sofie Tind Nielsen fra FSC Danmark er ansvarlig for revideringsprocessen (sofie@fsc.dk).


Opdatering 4. juli 2017: FSC Danmark inviterer alle interessenter til at kommentere på det andet udkast af den reviderede FSC-skovstandard udarbejdet af den danske tre-kammer arbejdsgruppe. Læs mere her:


Opdatering 1. marts 2017: FSC Danmark og arbejdsgruppen takker for de mange høringssvar på det første udkast af den reviderede FSC-skovstandard. Læs om høringssvarene her.


Opdatering 14. december 2016: Et udkast til en revideret dansk FSC-skovstandard er nu i offentlig høring. Høringen løber i perioden 14. december 2016-14.februar 2017. Alle interessenter inviteres til at kommentere på udkastet. Læs mere her.


Opdatering 14. november 2016: Et udkast til en revideret dansk FSC-skovstandard er nu næsten klar til offentlig høring. Arbejdsgruppen mødtes sidst i starten af maj, og det er først lykkedes at samle gruppen igen i starten af november. Arbejdet med skovstandarden har dog på ingen måde stået stille siden maj. Læs mere her.


Opdatering 18. august 2015: Det første samlede udkast til en revideret standard behandles nu af arbejdsgruppen bag revisionsarbejdet. LÆS MERE...


Opdatering 3. februar 2015: Standardfacilitator Sofie Tind Nielsen er tilbage fra barsel, og den danske FSC-arbejdsgruppe genoptager revideringsarbejdet. På baggrund af de endelige IGI'er opdateres arbejdsgruppens udkast til indikatorer.


Opdatering 24. september 2014: Offentliggørelsen af de endelige IGI'er (de internationale generiske indikatorer), som den danske arbejdsgruppe skal bruge til at udforme danske kriterier, er blevet udsat til marts 2015. Det betyder, at første udkast til den danske FSC-skovstandard (desværre) igen bliver udsat.

Læs mere om udsættelsen af de internationale generiske indikatorer her.


Opdatering 7. juli 2014: Revideringen af den danske FSC-skovstandard er i fuld gang. LÆS MERE ...


Opdatering, 7. februar 2014: Netop nu er andet udkast til de Internationale Generiske Indikatorer til høring. Og med dem til rådighed kan processen med revideringen af den danske FSC-skovstandard tage fart hen over foråret 2014. LÆS MERE ...


Revidering af den danske FSC-skovstandard
Den nuværende standard har været brugt til certificering af danske skovejendomme siden 2004, og i den periode er der gjort vigtige erfaringer i forhold til den tekniske auditering og effekten af standarden i skoven. Herudover har FSC international d. 10. februar 2012 godkendt de nye internationale principper og kriterier for bæredygtig skovdrift, som skal implementeres nationalt over hele verden. Derfor er FSC Danmark nu påbegyndt processen med at revidere den danske skovstandard.

Processen
I forbindelse med revideringen nedsættes en arbejdsgruppe, som skal stå for at udarbejde den nye standard. Derudover nedsættes der et konsultativt forum, hvor alle interesserede har mulighed for at melde sig.
Der skal i alt sendes tre udkast til høring, hvor alle interessenter har mulighed for at kommentere på de foreløbige udkast. I den sidste ende skal arbejdsgruppen opnå konsensus. Dernæst skal FSC Danmarks bestyrelse vedtage standarden i henhold til FSC Danmarks vedtægter. FSC International foretager til sidst en teknisk evaluering af standarden og processen, og herudfra sker den endelig godkendelse. Revidering af den danske FSC skovstandard forventes afsluttet i efteråret 2017.

Mere om arbejdsgruppen og det konsultative forum

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208