Arbejdsgruppen og det konsultative forum

Revideringen af den første danske FSC-skovstandard involverede mange interessenter. (© Inger Kærgaard)© Inger KærgaardI forbindelse med revideringen af den første danske FSC-skovstandard blev der nedsat en arbejdsgruppe, som stod for udarbejdelsen af den nye standard, og et konsultativt forum. Læs mere på denne side.


Arbejdsgruppen
Arbejdsgruppens arbejde var som FSC konsensusbaseret og opbygget efter FSC's trekammersystem. Det vil sige, at arbejdsgruppen bestod af et økonomisk kammer, et socialt kammer og et miljøkammer. Det er et krav, at der er minimum to medlemmer i hvert kammer i en sådan arbejdsgruppe, og der skal tilstræbes et ens antal medlemmer i hvert kammer (kan det ikke opnås, skal hvert kammer som minimum vægtes lige). Inden revisionen af standarden startede, udarbejdede arbejdsgruppen et ’Terms of Reference’, der indeholder de regler, som arbejdet skulle foregå under.

Ovenstående opbygning og struktur betyder, at alle indikatorer*, bilag m.m. i den reviderede standard er udviklet af arbejdsgruppen i konsensus, og økonomiske, sociale og miljømæssige interesser er derfor vægtet lige. FSC-skovstandarden er altså ikke en standard, der alene skal sikre naturbeskyttelse, gode arbejdsvilkår eller øget produktion, men i stedet et kompromis mellem miljø-, sociale og økonomiske interesser.

Følgende organisationer var repræsenterede i arbejdsgruppen ved standardens godkendelse:

Det økonomiske kammer
Peter Kofod Kristensen (Ørsted og bestyrelsesmedlem i FSC Danmark)
Niels Poul Dreyer (Privat skovejer)
Per Lynge Jensen (Naturstyrelsen)

Miljøkammeret
Henrik Wejdling (Dansk Ornitologisk Forening)
Nora Skjernaa Hansen (Danmarks Naturfredningsforening)
Trine Skov Madsen (Verdens Skove)

Det sociale kammer
Sidse Buch (BAT-kartellet)
Mads Flinterup (Danmarks Jægerforbund)
Claus Danefeldt Clemmensen (Danske Skoventreprenører)


Tidligere medlemmer af arbejdsgruppen omfatter:

  • Lea Holmberg (Naturstyrelsen)
  • Mads Jakobsen (Naturstyrelsen)
  • Kristian Kvist (Naturstyrelsen)
  • Karsten Lund Platz (Dansk Jægerforbund)
  • Christina Steen-beck (Danmarks Naturfredningsforening)
  • Jakob Ryding (Verdens Skove)
  • Camilla Vakgaard (BAT Kartellet)
  • Flemming Grønsund (3F)
  • Martin Briand Petersen (Hededanmark)
  • Ditlev Berner, (Dansk Skovforening)

FSC Danmark takker alle medlemmer af arbejdsgruppen for deres store arbejde og de ressourcer, de har lagt i arbejdet. En stor tak skal også lyde til alle andre bidragsydere såsom skovejere, skovfogeder og certificeringsorganer, der var med i skovtesten af standarden, samt eksperter og interessenter, der har givet inputs.

Konsultativt forum
Forud arbejdsgruppen nedsatte FSC Danmark et konsultativt forum, som var åbent for alle. Formålet med det konsultative forum var at sikre, at alle interessenter havde mulighed for at kommentere på udkast under revideringsprocessen. Medlemmer af forummet blev løbende orienteret og havde mulighed for at sende kommentarer og forslag til arbejdsgruppen.

Beslutningsprocessen
I alt to udkast blev sendt i offentlig høring, hvor alle interessenter havde mulighed for at kommentere og give arbejdsgruppen feedback. Høringssvarene blev efter begge høringer diskuteret af arbejdsgruppen og indarbejdet i standarden i det omfang, der var konsensus om dem. Mellem den første og anden høring blev standardudkastet testet i skove - både i skove på næringsfattige og næringsrige jorder og store og små skove. Skovtesten gav inputs og feedback fra skovejere omkring certificeringskravene, som arbejdsgruppen så vidt muligt indarbejdede i det andet udkast og den endelige version af den reviderede standarden. Det endelige udkast til en ny dansk FSC-skovstandard blev først godkendt af FSC Danmarks bestyrelse og efter tilrettelser officielt godkendt hos FSC’s internationale "Policy and Standards Committee" i juni 2018.

Du kan finde opdateringer fra revisionsprocessen med bl.a. udkast og høringssvar her.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208