Arbejdsgruppen og det konsultative forum


Hareskoven (© Inger Kærgaard)© Inger KærgaardI forbindelse med revideringen er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal stå for at udarbejde den nye standard. Derudover er der nedsat et konsultativt forum, hvor alle interesserede har mulighed for at melde sig.

Der vil blive oprettet mailinglister hvor igennem de enkelte udkast vil blive distribueret. Via www.fsc.dk vil man også kunne følge processen undervejs og finde dokumenter, idet der søges en åben proces. Kontakt Sofie Tind Nielsen på sofie at fsc point dk eller +45 6166 4248, hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive holdt underrettet på processen som en del af det konsultative forum.

Arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen er, som FSC, opbygget efter et trekammersystem og består af et økonomisk, et socialt og et miljøkammer. Der skal være minimum to medlemmer i hvert kammer, og der skal tilstræbes et ens antal medlemmer i hvert kammer (Kan det ikke opnås, skal hvert kammer som minimum vægtes lige). Arbejdsgruppen har inden start udarbejdet ’Terms of Reference’, der indeholder de regler, som arbejdet foregår under.

Konsultativt forum
Det konsultative forum er åbent for alle og enhver. Det konsultative forum skal sikre, at alle interessenter har en mulighed for at kommentere på udkast under hele udviklingsprocessen. Som medlem af forummet er der mulighed for at skrive indlæg til forslag, der kommer fra arbejdsgrupperne. Det konsultative forum vil som minimum blive hørt ved hvert enkelt trin i processen. Det er ikke tiltænkt, at det konsultative forum skal mødes.

Beslutningsprocessen
Der skal i alt sendes tre udkast til høring, hvor alle interessenter har mulighed for at kommentere på de foreløbige udkast. I den sidste ende skal arbejdsgruppen opnå konsensus. Dernæst skal FSC Danmarks bestyrelse vedtage standarden i henhold til FSC Danmarks vedtægter. FSC International foretager til sidst en teknisk evaluering af standarden og processen, og herudfra sker den endelige godkendelse. Revidering af den danske FSC skovstandard forventes afsluttet i sommeren 2017.

Arbejdsgruppen består af Naturstyrelsen, Hededanmark, Danske Træindustrier, Træ- og Møbelindustrien, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Verdens Skove, BAT-Kartellet og Danmarks Jægerforbund.

Har du spørgsmål? Kontakt Sofie Tind Nielsen på sofie at fsc point dk eller +45 6166 4248.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208