Opdatering 25. februar 2014: International Generiske Indikatorer (IGI)

Processen for implementeringen af de Internationale Generiske IndikatorerDe Internationale Generiske Indikatorer (IGI) skal bruges som udgangspunkt for udviklingen af de nationale FSC-standarder verden rundt. Den igangværende revision af den danske skovstandard baseres ligeledes på IGI’erne. 


FSC International udsender det endelige udkast til de Internationale Generiske Indikatorer (IGI'erne) til et sidste gennemsyn hos FSC-interessenter i slutningen af 2014 (ikke en høring). Der har været gennemført to høringsrunder med mulighed for at give feedback, og dette ekstraordinære gennemsyn er ment som en sidste mulighed for at give FSC's internationale bestyrelse feedback, før de skal vedtage IGI'erne i marts 2015.

Resultater fra den første offentlige høring
I den første offentlige høringsrunde gav interessenterne tydeligt udtryk for, at følgende forbedringer skulle gennemføres:

1) Simplificere IGI'erne
2) Fjerne det overflødige
3) Fokusere på udførelse
4) Adressere omfang og risiko

FSC Internationals IGI-arbejdsgruppe har arbejdet meget hårdt for at inkorporere tilbagemeldingerne i andet udkast. Antallet af de vejledende indikatorer er for eksempel reduceret med mere end en tredjedel, og sproget er blevet meget klarere. 

Hvad er de Internationale Generiske Indikatorer?
IGI'erne skal bruges som udgangspunkt for udviklingen af de nationale FSC-standarder verden rundt. Den igangværende revision af den danske skovstandard baseres ligeledes på IGI’erne. 

Indikatorerne er designet med det formål at evaluere, hvordan FSC's principper og kriterier overholdes.

Mere information
IGI-hjemmesiden tilbyder følgende information (på engelsk):

  • Høringsmetodologi: Information om strukturen i andet udkast til IGI'erne og om hvordan man giver feedback.
  • Guide til IGI'erne: Introduktion til andet udkast til IGI'erne og til hele IGI-processen.
  • Navigering i IGI-standarden: Et værktøj der linker til dele af standarden ud fra specifikke interesser.
  • Analyse af kommentarer til første høringsrunde samt et overblik over udkast 1 vs. udkast 2: Forklarer hvordan kommentarerne til første udkast er taget til efterretning og fremhæver de største forskelle mellem de to udkast til IGI'erne.
  • En liste med IGI-ambassadører: Et dokument med navne og kontaktoplysninger til download.

De endelige IGI'er vil forme FSC-skovforvaltning i hele verden. FSC opfordrer dig til at engagere dig og dele din mening. 

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208