FSC-skovstandarden er sendt til godkendelse

Processen med at udvikle den nye danske FSC-skovstandard er nu afsluttet og resultatet er sendt til godkendelse hos FSC International.

FSC Danmark og arbejdsgruppen takker for de mange rigtig gode høringssvar på det andet udkast af den reviderede FSC skovstandard. Der blev modtaget høringssvar fra 7 organisationer eller individer fordelt på alle tre kamre. I alt modtog FSC 44 høringssvar via udfyldt skema eller email, hvoraf flest som i første høringsrunde relaterede til princip 6 (Miljøværdier og påvirkning) og princip 10 (Gennemførsel af driften). Hovedparten af kommentarerne var af ren teknisk karakter, fulgt af generelle kommentarer og få var relateret til sprog og lignende.

Arbejdsgruppen mødtes 12. september og gennemgik kommentarerne og fulgte op med et webmøde den 6. oktober. Høringssvarene og arbejdsgruppens respons kan downloades her under.

På baggrund af de modtagne høringssvar er standarden nu tilpasset og det endelige udkast fra den danske arbejdsgruppe blev 27. november sendt til godkendelse hos FSC International. Her vil standarden blive vurderet, først af FSC's Policy and Standards Unit og, derefter af FSC's Policy and Standards Committee ved deres næste møde slut januar 2018. Det skal bemærkes, at arbejdsgruppens fokus på at sikre at standarden er operationel og tilgængelig i en dansk kontekst, har ført til nogen afvigelser fra FSC,s International Generiske Indikatorer. Dette kan medføre, at udkastet må tilpasses enkelte steder, for at den kan endeligt godkendes.

Den reviderede standard træder i kraft tre måneder efter den er publiceret, det vil sige at den forventes gældende i foråret 2018. FSC-certificerede skove vil herefter have 12 måneders indfasning af den reviderede standard. FSC Danmark vil afholde informationsmøder omkring den nye standard, når den træder i kraft.

FSC's standardfacilitator, Sofie Tind Nielsen, takker alle, der har bidraget til standardrevisionen, især arbejdsgruppen for den gode indsats gennem hele processen.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208