Opdatering 7. juli 2014: I fuld gang

Revideringen af den danske FSC-skovstandard er i fuld gang. Målet om at have første udkast af standarden klar her til sommer er dog blevet revurderet og det forventes nu at dette vil lægge klar til november 2014 i stedet.

Arbejdsgruppen, som er nedsat til at revidere den danske FSC-skovstandard, har afholdt femte og sjette møde, henholdsvis den 4. juni og den 24. juni 2014. I arbejdsgruppen er der repræsentanter for alle tre kamre i FSC. Der er blevet taget hul på revisionen af de forskellige principper, som indtil nu har haft fokus på princip 1: Overholdelse af love, princip 2: Arbejderes rettigheder og arbejdsvilkår, princip 4: Relationer til lokalsamfundet og endelig princip 6: Miljømæssige værdier og påvirkning. 

På nuværende tidspunkt er der et endeligt udkast for princip 1 klar og arbejdet med de førnævnte og resterende ’implementerende’ principper, der blandt andet vedrører driftsplanlægning og overvågning, fortsætter på næste møde, som er planlagt til den 29. september 2014.  

Deadline for første udkast flyttet
Oprindeligt var det planen, at et første udkast af den danske FSC-skovstandard skulle lægge klar i juni 2014. Da datoen for offentliggørelsen af de endeligt godkendte IGI’er er blevet rykket til denne måned (juli 2014), og da arbejdet med indikatorerne i arbejdsgruppen tager længere tid end forventet, er det blevet besluttet at udskyde deadline for hvornår det endelig udkast skal være klar til høring. Det betyder at det nu skal være klar til november 2014 i stedet for juni 2014. Første udkast skal i høring i 60 dage og det forventes ikke at denne forsinkelse kommer til at have indflydelse på den overordnede plan, som er publikationen af den endelige standard i oktober 2015.  

Processen
På mødet den 4. juni kunne Sofie Tind Nielsen informere om at FSC’s ”transfer procedure document” endelig var blevet publiceret den 3. juni. Dokumentet har til formål at instruere i hvordan IGI’erne implementeres i en national standard og specificerer i hvilken grad de mange internationale indikatorer tilpasses nationalt og i hvad omfang de kan undlades, omskrives eller erstattes.

Det blev også fremhævet at der ved gennemgangen af indikatorerne, skulle fokuseres på IGI’ernes noter og samtidig også hvilke indikatorer der ville skulle gælde i en ”small and low intensity” version af standarden. I forbindelse med dette blev det understreget af arbejdsgruppen, at en sådan version af standarden vil være essentiel i forhold til også at få de små danske skovejere FSC-certificerede.  

Arbejdet med den danske FSC-skovstandard er omfattende og derfor også tidskrævende. Derfor er processen med arbejdsgruppen tilrettelagt således, at Sofie Tind Nielsen udarbejder udkast til indikatorer for hvert af de 10 principper, og derefter præsenterer dem for arbejdsgruppen. Udarbejdelsen af udkast laves på baggrund af diskussioner med enkelte medlemmer af arbejdsgruppen og andre relevante interessenter. 

Det er blevet besluttet, at den danske oversættelse af IGI’erne og kriterierne skal gennemgås og revideres, for at sikre en klar forståelse af disse. Det er samtidig også, på de foregående møder, blevet anbefalet af arbejdsgruppen at lave en forventningsafstemning med Skovforeningen omkring samarbejde og input fra foreningen i fremtiden.  

Standarden skal testes i skoven efter første høringsrunde, før den så skal i en anden hørings runde og det forventes, at den endelige danske standard ligger klar i efteråret 2015. 

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208